Politika kvality

VARS BRNO a.s. je technologická společnost nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Vedení společnosti podporuje zavedený, procesně orientovaný systém managementu kvality integrovaný do řízení organizace.

Vedení společnosti svoje záměry a závazky v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadřuje touto Politikou kvality.

Základní cíle v oblasti řízení kvality

  • poskytovat zákazníkům produkty v nejvyšší možné kvalitě spolu s následnými servisními službami s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti;
  • poskytovat potřebné zdroje a neustále zlepšovat efektivnost systému integrovaného managementu, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot a kontrolních mechanizmů, zlepšovat procesy ovlivňující kvalitu produktů při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik;
  • plnit požadavky a přání zákazníků; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě;
  • dodržovat právní předpisy a zákonná nařízení při plnění požadavků zákazníků;
  • veškerou činnost směřovat k udržení a posílení dobrého jména společnosti;
  • podporovat vlastní výzkum a vývoj, neustále rozšiřovat spektrum nabízených služeb a zlepšovat jejich kvalitu, zajistit dlouhodobou perspektivu pro pracovníky i zákazníky;
  • zajistit vyškolený, vysoce profesionální a odborně způsobilý tým pracovníků;
  • vytvářet příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky, starat se o jejich další vzdělávání a rozvoj, podporovat mimopracovní aktivity a tím posilovat týmového ducha;
  • v rámci své společenské zodpovědnosti podporovat sportovní, kulturní a společenské aktivity;
  • rozvíjet dlouhodobou spolupráci s osvědčenými a spolehlivými dodavateli a smluvními partnery.