IntelliGEO

Podpora a servis

Nabízíme rozšířenou podporu produktů Esri a pomáháme našim zákazníkům využít možnosti geografických informačních technologií na maximum.

Pomáháme uživatelům v práci s GIS od základních úkonů až po sestavování sofistikovaných modelů pro dávková zpracování dat. Můžete se na nás spolehnout v případě akutních problémů, které Vám znemožňují pokračovat v práci, případně značně snižují její efektivitu.

Jako dodavatel a Silver Network Partner společnosti Esri Vám zajistíme jakékoliv servisní zásahy či dodání náhradních řešení v případě komplikací. Neváhejte se na nás s důvěrou kdykoliv obrátit.

Konzultace

Za dobu svého působení jsme zrealizovali mnoho projektů, které obsahovaly dodávku prostorových dat, mapových aplikací a s tím spojených služeb. Tyto projekty zabírají široké spektrum oborů lidské činnosti a získali jsme při nich znalosti a zkušenosti, které můžeme aplikovat při dalších obdobných zakázkách. Náš tým je kreativní a v souvislosti s rychlým technickým vývojem dokáže přinášet inovativní řešení, směřující k vyšší produktivitě a návratnosti vynaložených investic. Z toho důvodu nabízíme odborné konzultace na zákazníkem zvolená témata a problémy a tyto konzultace probíhají přímo nad zákazníkovými daty. Konzultace jsou určeny pro maximálně 3 účastníky a mohou probíhat jak ve školicím středisku společnosti VARS Brno, tak přímo na zákazníkově pracovišti.