SMARTiC CITY

Lepší podklady pro rozhodování o rozvoji města

2965

SMARTiC CITY DOKÁŽE VÝZNAMNĚ PODPOŘIT PROCESY PŘI ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH MĚSTA, KDY ČASTO POTŘEBUJETE INFORMACE, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ V NĚKOLIKA ODDĚLENÝCH AGENDÁCH A EXTERNÍCH ZDROJÍCH

Interaktivní mapové aplikace:

SMARTiC CITY vám poskytuje interaktivní mapové aplikace, které přehledně zpřístupní informace potřebné pro všechny oblasti rozvoje města, například:

  • Doprava a hospodaření s komunikacemi: údaje o rozsahu a stavu komunikací a jejich vybavení, typické dopravní zátěže, údaje z MHD, místa se zvýšenou nehodovostí, vytíženost placených parkovišť…hardwarového vybavení dispečinků a integrace telematiky
  • Životní prostředí: hlukové mapy, údaje o kvalitě ovzduší, data o nakládání s odpady…
  • Sociálně-ekonomická: využití území, územně plánovací limity, hustota osídlení, dostupnost služeb…
  • Bezpečnost: informace o dopravních nehodách od PČR a z Národního dopravního informačního centra, údaje o umístění přechodů pro chodce, služeben republikové i městské policie, místa zásahů hlídek městské policie, vizualizace celkového „pokrytí“ města hlídkovou činností…

Přehledy, statistiky a informační panely:

  • Ve SMARTiC CITY máte pro vaše rozhodování neustále k dispozici souhrnné i detailní informace
  • Podle vašich potřeb vytvoříme z okamžitých i dlouhodobě ukládaných dat tabulkové přehledy, statistiky, grafy, reporty a informační panely
  • Statistiky a reporty publikujeme přímo do webových stránek na portálu SMARTiC CITY nebo do souborů ke stažení (např. PDF)

Ve SMARTiC CITY publikujeme mapové aplikace, statistiky a reporty na potřebnou dobu, systém tak zůstane přehledný a informace aktuální.

Přístup k informacím pod kontrolou:

  • Díky systému registrace uživatelů a přidělování uživatelských oprávnění budou mít přístup k citlivým informacím jen ti,pro které jsou určeny

Vyzkoušejte si sami: demo.smartic.cz