Zarząd

Firma zatrudnia prawie 60 pracowników, przede wszystkim w dziale rozwoju, wsparcia, managementu projektowania oraz infrastruktury IT. Zarząd spółki to najwęższy management spółki będący w ścisłym kontakcie z klientami i pracownikami, który elastycznie reaguje na potrzeby / możliwości rynku oraz na nowe możliwości technologiczne w zakresie IT. Tworzy strategie, cele długookresowe oraz dba o ich realizację.

Pracownicy spółki to stabilna grupa, która posiada doskonałe rozeznanie w dziedzinie technologiiIT / GIS / CAD oraz w problematyce transportu, dla którego zazwyczaj systemy są wprowadzane. VARS to wieloletni partner rozwojowy ESRI, wielu jego programistów bierze udział w konferencjach badawczych i tworzą systemy w ArcGIS.

Spółka ma siedzibę w Brnie-Žabovřeskach, w pobliżu ośrodka technologicznego, we własnych nowoczesnych budynkach.

Członkowie zarządu

Ing. Tomáš Miniberger - CEO
Ing. Tomáš Miniberger - CEO
Chief Executive Officer
Ing. David Novák - CTO
Ing. David Novák - CTO
Chief Technology Officer
2746
Ing. Ladislav Urban
Regional Director at Vinci Energies

Odpowiedzialność społeczna

VARS dba o społeczną odpowiedzialność firm, co przejawia się przede wszystkim w przejrzystości (spółka regularnie udostępnia swoje raporty roczne i sprawozdania finansowe po audycie), filantropii (sponsorowanie Instytutu Onkologicznego im. Masaryka, imprez sportowych), jak również w działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Wyróżnienia

Spółka ESRI wyróżniła naszą spółkę tytułem Aplikacja Roku za kompleksowy system zarządzania transportem wykorzystujący LRS (Liniowy system referencyjny) na bazie ArcGIS. Wyróżnienie zostało przyznane przede wszystkim za innowacyjność, kompleksowość i wykorzystanie GIS w tej dziedzinie. Długotrwałe dobre wyniki ekonomiczne zostały wyróżnione drugim miejscem w prestiżowym rankingu najlepszych czeskich firm CzechTop100.