Szerzenie informacji drogowych za pomocą VMS

Firma VARS BRNO dostarczyła i integrowała 51 tablic informacyjnych (urządzenie prezentowania informacji drogowych, dalej „VMS“) na obszarze miasta Pragi służących do informowania kierowców o aktualnej sytuacji na drogach.

W celu kierowania wszystkimi dostarczonymi VMS /system z obsługą pamięci wirtualnej/ funkcjonalność systemu sterowania Główna Centrala Sterowania Ruchem Drogowym (GCSRD) została rozszerzona o możliwość pracy z nowymi typami VMS oraz zostały zdefiniowane scenariusze, za pomocą których system automatycznie dostarcza właściwych informacji, które mają zostać wyświetlone na danym VMS. Scenariusze pozwalają automatycznie ocenić wagę informacji dla danej sytuacji drogowej na podstawie nastawionych priorytetów dla poszczególnych VMS, na podstawie odległości od danej tablicy, jak również na podstawie rodzaju wydarzenia drogowego (wypadek, zamknięcie odcinka itp.). Scenariusze mogą pracować w trybie automatycznym lub półautomatycznym, czyli wymagać potwierdzenia przez operatora.

2636    2637

Częścią zamówienia były również scenariusze służące do schematycznego przedstawienia mapy nasilenia ruchu zawierającej graficzne informacje na temat stanu aktualnej sytuacji drogowej na specjalnych pełnomatrycowych kolorowych (RGB) tablicach informacyjnych.

 

2638   2639