O firmie

Firma została założona w 1995 roku w Brnie (Rep. Czeska), które jest technologicznym centrum Rep. Czeskiej. W przeciągu lat stała się liderem w dziedzinie rozwiązań IT i GIS dla transportu. Firma należy do rodziny obecnego dyrektora generalnego, pana inż. Tomáša Minibergera.

Celem i misją firmy VARS jest oferowania najwyższej jakości innowacyjnych rozwiązań IT, zwłaszcza w branży transportowej. Strategią do osiągania tych celów jest innowacyjność wraz ze znaczącymi inwestycjami w badania i rozwój oraz globalne ścisłe partnerstwo z liderami technologicznymi (ESRI, Microsoft, Navteq, FUGRO Roadware, SWARCO…).

Główną branżą, w której dział firma VARS, jest transport. W tej branży oferuje całościowe rozwiązania informatyczne dla ITS (Intelligent Transport Systems) oraz dla zarządzania majątkiem sieci dróg (Asset Managementu). Oferuje również powiązane systemy GIS i CAD oraz infrastrukturę informatyczną.

Portfolio produktów firmy VARS zawiera

ITS – inteligentne systemy transportowe

Kompleksowy system zarządzania transportem oraz udzielanie informacji transportowych. Jest to system, który:

 • Zbiera dane z urządzeń telematycznych (pętle, detektory) oraz z systemów takich jak FCD itp.
 • Tworzy aktualny model transportowy wraz z prognozowaniem stanu w transporcie.
 • Na podstawie scenariuszy zarządzania transportem oraz modeli transportu zdefiniowanych przez użytkowników planuje w czasie rzeczywistym odpowiednie działania.
 • Współpracuje z sygnalizacja świetlną, znakami o zmiennej treści, liniowym kierowaniem transportem i za pośrednictwem informacji o ruchu drogowym (TMC, strona WWW) przekazuje informacje kierowcom.
 • Rdzeń systemu wykorzystuje Linear Referencing System zbudowany na GIS, który zawiera między innymi również bazę danych GIS global network współdzieloną z 112 elementami i która umożliwia on-line przekazywanie danych o ruchu drogowym i zagrożeniach.
 • Road accident – system wykorzystywany przez policję do terytorialnej identyfikacji wypadków drogowych.
 • Road closure – system do planowania i operacyjnego ewidencjonowania ograniczeń w ruchu drogowym oraz transportu wielkogabarytowego (oversize and overload).
 • Telematics infrastructure – firma VARS dostarcza i instaluje wyposażenie telematyczne, zwłaszcza znaki o zmiennej treści (VMS) w miastach i na autostradach.

Road asset management

To całościowe rozwiązanie informatyczne, które w pełni obejmuje procesy w ramach konserwacji dróg. Rozwiązanie to jest podzielone na następujące podsystemy:

 • Linear Referencing System – rdzeń lokalizacyjny każdej drogowej bazy danych. Wykorzystuje zbiór danych Global Network i obsługuje wszystkie aplikacje wykorzystujące sieć autostrad i dróg.
 • Digital Inventory System – system do szczegółowej ewidencji dróg – elementów projektowych, warstw konstrukcyjnych jezdni, elementów drogi itp. Zawiera też ewidencję czynności na poszczególnych obiektach.
 • Pavement Management Sytem – system ekspercki do wizualizacji stanu jezdni i planów optymalnego utrzymania i napraw w odpowiednim czasie.
 • Bridge Management System – system szczegółowej ewidencji mostów, ich przeglądów i konserwacji.
 • Winter maitenance system – system monitorujący stan dróg w okresie zimowym, zarządzanie i ocenę konserwacji w okresie zimowym.
 • Decision support system – system wspierania decyzji menedżerskich oraz podstawowego planowania finansowego poprzez wizualizację informacji w aplikacji internetowej.

Road diagnostics –zbieranie danych o jezdni za pomocą wielofunkcyjnego samochodu diagnostycznego ARAN. Dane służą jako wsad dla podsystemu PMS.

GIS i CAD

Cześć portfolia stanowią rozwiązania informatyczne, które są składową systemów ITS i RAM, a także samodzielne aplikacje geograficzne do różnych celów.

 • Liniowe systemy referencyjne jako rdzeń transportowych systemów informacyjnych
  - Referencyjny podsystem autostrad i dróg wraz z bazą danych Global Network
  - Referencyjny podsystem rzek
  - Narzędzia GIS do administracji danych w liniowych systemach referencyjnych
 • Rozwiązania GIS do gromadzenia danych, ich analizy i wsparcia procesu decyzyjnego
 • System CAD do planowania nowych dróg oraz napraw
 • Rozwiązania GIS dla policji i służby ratowniczej

Infrastruktura IT

Infrastruktura IT zawiera całościowe rozwiązania sprzętowe zapewniające bezproblemowe działanie stanowisk dyspozytorskich i ośrodków danych na poziomie krajowym, regionalnym, miejskim i firmowym.