Narodowe Centrum Zarządzania Ruchem i Informacji Drogowej Rep. Czeskiej

Narodowe Centrum Informacji o Ruchu Drogowym (NCIRD) w Ostrawie jest nowoczesnym ośrodkiem kierowania i informacji o ruchu drogowym prowadzonym przez Zarząd Dróg i Autostrad. Ośrodek prowadzi centralny monitoring sytuacji na drogach Republiki Czeskiej, zarządza ruchem drogowym na autostradach oraz drogach I kategorii, ponadto prowadzi kompletny monitoring stanu urządzeń telematycznych. Dystrybucja informacji o ruchu drogowym przebiega za pomocą tablic informacyjnych, aplikacji mobilnych i webowych oraz za pośrednictwem usługi RDS-MTC dla urządzeń nawigacyjnych.

2632
Dane służące do tworzenia wydarzeń drogowych są pozyskiwane z następujących źródeł:

 • Detekcja natężenia ruchu - około 200 detektorów
 • Drogowy system meteorologiczny - około 270 stacji meteorologicznych
 • Wagi drogowe - 11
 • Elektroniczny system poboru opłat drogowych
 • System liczenia pojazdów, wykrywania zatorów oraz śledzenia ruchu drogowego
 • Detekcja jazdy pod prąd – system wykrywania jazdy pod prąd korzystający z bramek poboru opłat drogowych zainstalowany na autostradach D1, D2, D5. W przypadku wykrycia automatycznie przekazuje informacje do NCIRD, w wyniku czego dojdzie m.in. do automatycznego uaktualnienia tekstów wyświetlanych na tablicach informacji drogowych. Kamerowy system monitoringu - ponad 600 kamer

Aktualne informacje o ruchu drogowym są pozyskiwane również z systemów zewnętrznych:

 • Policja Republiki Czeskiej
 • Straż Pożarna
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Ośrodki kierowania ruchem wszystkich kategorii
 • Urzędy administracji dróg wszystkich szczebli
 • Straż miejska i gminna
 • Czeski Urząd Hydrometeorologiczny
 • Systemy zarządzania tunelami
 • Miejskie centra informacji drogowej
 • Systemu liniowego zarządzania ruchem obwodnicy miasta Praha

Średnia ilość komunikatów wysłanych z NCIRD w ciągu roku:  22 904 581 z nasileniem ruchu włącznie
                                                                                                       16 907 970 bez nasilenia ruchu

Firma VARS BRNO s. a. dostarczyła kompleksowe softwarowe i hardwarowe rozwiązanie NDIC, obejmujące :

 • System centralnego zarządzania NCIR
 • Inne aplikacje niezbędne do zyskiwania informacji drogowych dla systemu zarządzania NCIRD – Centralna ewidencja odcinków wyłączonych z użytkowania, Drogowy system informacji meteorologicznej, aplikacje Informacje zimowe oraz Utrzymanie dróg w okresie zimowym, aplikacja przeznaczona do pozyskiwania informacji drogowych dla Straży Miejskiej, zarządu dróg itd.
 • Kompletne techniczne wyposażenie dyspozytorni NCIRD, wraz z systemem wielkoekranowej prezentacji, technologii wideokonferencyjnych, wieloekranowych stacji roboczych oraz wyposażenia dyspozytorni.
 • Kompletne wyposażenia centra danych NCIRD, wraz z serwerami, dyskami, elementami sieciowymi, systemem tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych.


Portal internetowy Dopravniinfo.cz

Aplikacja internetowa dopravniinfo.cz dostarcza informacji o wydarzeniach (wypadkach, ograniczeniach w ruchu, zatorach), odcinkach zamkniętych dla ruchu (objazdach, zbyt dużym natężeniu ruchu, naprawach nawierzchni) oraz utrudnieniach w ruchu, na podstawie danych ze stacji meteorologicznych dostarcza informacji o przejezdności dróg zimą oraz aktualnych warunkach atmosferycznych (opady, mgła, gołoledź). Istnieje możliwość wizualnej prezentacji aktualnej sytuacji drogowej z sytemu monitoringu kamerowego oraz informacje z tablic informacyjnych.

2629

Aplikacja internetowa dopravniinfo.cz

Aplikacja mobilna Dopinfo

Aplikacja mobilna dopinfo.cz jest dostępna bez konieczności instalowania po wprowadzeniu adresu m.dopravniinfo.cz do zwykłej przeglądarki internetowej. Po podaniu trasy pojawią się informacje o ilości pozostałych kilometrów, przewidywanym czasie przyjazdu, możliwych problemach na drodze (odcinki zamknięte dla ruchu, ograniczenia w ruchu, wypadki), nasileniu ruchu oraz o ostrzeżeniach ze stacji meteorologicznych, a także obrazy z kamer.
Ilość pobrań aplikacji mobilnej (stan na 03/2014):    iTunes                23.5 tyś.
                                                                                Google Play        10.5 tyś.
                                                                                 Marketplace         4.7 tyś.

2631

Aplikacja mobilna dopinfo.cz

Do pobrania: www.dopravniinfo.cz/mobilni-aplikace