Główne centrum zarządzania transportem miasta stołecznego Praga

Główna Centrala Sterowania Ruchem Drogowym (dalej tylko „GCSRD“) prowadzi centralny monitoring sytuacji na drogach, skoordynowane zarządzanie ruchem na obszarze Miasta Stołecznego Pragi, dostarcza aktualnych i sprawdzonych informacji. Źródłem tych informacji są na przykład urządzenia telematyczne, systemy Policji Republiki Czeskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, a także Centralnego systemu ewidencji utrudnień w ruchu drogowym. Wszelkie informacje dotyczące ruchu drogowego są przetwarzane przez system sterowania GCSRD, który automatycznie reaguje na daną sytuację na drogach na podstawie zdefiniowanych scenariuszy kierowania ruchem. Realizacja poszczególnych kroków zdefiniowanych w scenariuszu zapewnia zmianę stanu urządzeń telematycznych (SSZ /sygnalizacja świetlna/, PDZ /znaki zmiennej treści/, ZPI /tablice informacyjne o zmiennej treści) w celu zapewnienia płynności ruchu.

2633

Dane służące do tworzenia wydarzeń drogowych na obszarze M.S. Praga są pozyskiwane z następujących źródeł:

 • Detekcja natężenia ruchu - 636 lokalizacji (ponad 4000 pokrytych pasów ruchu – pętli)
 • Drogowy system meteorologiczny - ok 50 stacji meteorologicznych
 • Wagi drogowe - 5
 • System monitoringu kamerowego
 • Sygnalizacja świetlna – ok. 400 sztuk
 • System kierowania tunelami
 • Narodowe Centrum Informacji o Ruchu Drogowym
 • Centrum Zarządzania Rudná

Firma VARS BRNO dostarczyła i wykonała:

 • System Zarządzania HDŘÚ - od projektu architektury systemu, poprzez programowanie software, implementację aż po konsultacje i szkolenie 
 • Integrację urządzeń telematycznych dla HDŘÚ,
 • Instalację systemowej infrastruktury oraz hardware HDŘÚ,
 • System Informacji Geograficznej GIS do przetwarzania i prezentacji danych
 • Przesunięcie systemu zarządzania ruchem w tunelach na pulpit sterowniczy tunel Strahov
 • Zmiany instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacji HDŘÚ.

Portal internetowy Centrum Informacji Drogowych Praga


Aplikacja internetowa dostarcza informacji o wydarzeniach (wypadkach, ograniczeniach w ruchu, zatorach), odcinkach zamkniętych dla ruchu (objazdach, zbyt dużym natężeniu ruchu, naprawach nawierzchni) oraz utrudnieniach w ruchu, na podstawie danych ze stacji meteorologicznych dostarcza informacji o przejezdności dróg zimą oraz aktualnych warunkach atmosferycznych (opady, mgła, gołoledź). Istnieje możliwość wizualnej prezentacji aktualnej sytuacji drogowej z sytemu monitoringu kamerowego oraz informacje z tablic informacyjnych.

2634

                                           Mapa aktualnej sytuacji drogowej w Pradze

Dostępna na: dic.tsk-praha.cz

Aplikacja Mobilna Doprava Praha

Aplikacja mobilna służy do zyskiwania szybkiego przeglądu sytuacji na drogach Miasta Stołecznego Praga.
Aplikacja umożliwia:

 • wizualizację obiektów (kamery, nasilenie ruchu, informacje drogowe, informacje o dostępności miejsc parkingowych) na trasie, którą wybierze użytkownik,
 • wizualizację intensywności ruchu drogowego w Pradze w porządku od największego natężenia do najmniejszego,
 • wizualizację obrazu z kamer monitoringu miejskiego miasta Pragi,
 • wizualizację poszczególnych kamer, stopni natężenia ruchu, informacji drogowe, informacji o dostępności miejsc parkingowych na mapie.

2635

Aplikacja mobilna Doprava Praha