Certyfikaty

Spółka ESRI wyróżniła naszą spółkę tytułem Aplikacja Roku za kompleksowy system zarządzania transportem wykorzystujący LRS (Liniowy system referencyjny) na bazie ArcGIS. Wyróżnienie zostało przyznane przede wszystkim za innowacyjność, kompleksowość i wykorzystanie GIS w tej dziedzinie. Długotrwałe dobre wyniki ekonomiczne zostały wyróżnione drugim miejscem w prestiżowym rankingu najlepszych czeskich firm CzechTop100.

Certifikat ISO

VARS posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg ČSN EN ISO 9001:2009.

Przedmiotem systemu zarządzania są: projekty integracji systemowej; usługi eksperckie i doradcze w zakresie GIS, CAD, telematyki i zarządzania drogami; dostarczanie i serwis technologicznych rozwiązań informatycznych, oferowanie licencji oprogramowania, szkolenia; projekty, rozwój, wprowadzanie i wsparcie dla systemów informacyjnych.

Zielona firma

Nasza firma pod koniec 2011 roku włączyła się do projektu Zielona firma..

Jest to projekt, który ma na celu zbiórkę baterii i drobnych odpadów elektronicznych bezpośrednio od osób w miejscu ich zatrudnienia. Łatwy recykling zużytych urządzeń elektronicznych i baterii bez konieczności transportu do miejsca zbiórki czy do innych specjalnych miejsc zwrotu, jest podstawą wspierania takiego świadomego zachowania. Projekt został zapoczątkowany w styczniu 2008 roku i obecnie włączyło się do niego ponad 1200 firm.

W 2010 roku usługi dla Zielonych firm zostały poszerzone o ofertę wielkiej zbiórki, podczas której pracownicy firmy mogą oddać do recyklingu również większe urządzenia elektryczne. Po zakończeniu zbiórki firma otrzymuje materiały informacyjne, z których może dowiedzieć się, jak takie działanie wpłynęło na środowisko. Ilość zebranych odpadów elektrycznych jest przeliczana na oszczędności materiałowe i odpowiednik CO2.

VARS BRNO uzyskał następujące certyfikaty Bentley i Transoft

 • Certifikovaný Channel Partnere pro prodej, podporu a školení software Bentley, dlouhodobě (posledních 10 let) patříme mezi 2 nejvýznamější partnery Bentley v ČR/SR
 • Certifikovaný Bentley Institute Partner pro školení software Bentley (jsme pouze jedním ze 3 v ČR)
 • Lokalizační tým pro lokalizaci Bentley software – Bentley InRoads, Bentley RailTrack a Bentley PowerCivil
 • Jsme jediný autorizovaný distributor software kanadské společnosti Transoft Solutions Inc. pro Českou a Slovenskou Republiku a současně prodejcem tohoto SW v těchto zemích
 • Jsme jediné autorizované školící středisko pro školení software kanadské společnosti Transoft Solutions Inc. pro Českou a Slovenskou republiku
 • Lokalizačním týmem pro lokalizaci Transoft software – AutoTURN a AutoTURN Pro 3D
 • Certyfikowany Channel Partnere do sprzedaży, wsparcia i szkolenia oprogramowania Bentley, długookresowo (przez ostatnie 10 lat) należymy do 2 najbardziej znaczących partnerów Bentley w Czechach i na Słowacji.
 • Certifikowany Bentley Institute Partner do szkoleń dotyczących oprogramowania Bentley (jeden z 3 w Czechach)
 • Grupa lokalizacyjna dla lokalizacji oprogramowania Bentley – Bentley InRoads, Bentley RailTrack i Bentley PowerCivil
 • Jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania kanadyjskiej firmy Transoft Solutions Inc. w Czechach i na Słowacji oraz sprzedawcą tego oprogramowania w tych państwach
 • Jesteśmy jedynym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym do szkoleń dotyczących oprogramowania kanadyjskiej firmy Transoft Solutions Inc. w Czechach i na Słowacji
 • Grupa lokalizacyjna dla lokalizacji oprogramowania Transoft – AutoTURN i AutoTURN Pro 3D

Pobrania