Oceněný projekt společnosti VARS BRNO v předním britském magazínu SMART HIGHWAYS!

V říjnovém čísle britského časopisu SMART HIGHWAYS je zařazen článek o projektu „Řešení poskytování dopravních informací v Praze“, jejímž generálním dodavatelem byla společnost VARS BRNO. Časopis SMART HIGHWAYS vychází 10 x ročně již od roku 1934 a zaměřuje se zejména na inteligentní dopravní systémy.


Systém řízení dopravy na území hlavního města Prahy, o kterém se píše v magazínu je založen na unikátním systému SMARTiC. Ten spolu se scénáři řízení dopravy tvoří jádro Řídicího systému Hlavní dopravní řídící ústředny (HDŘÚ) v Praze, který slouží pro řízení a ovlivnění provozu.

Systém SMARTiC modeluje mapy dopravní zátěže s využitím dat z plovoucích vozidel a z dopravních detektorů. Na základě globální dopravní situace je schopen přijímat pomocí předdefinovaných dopravních scénářů konkrétní dopravní opatření a poskytovat aktuální dopravní informace prostřednictvím různých distribučních kanálů (webová aplikace, mobilní aplikace, RDS-TMC, GPS, informační tabule).

2692
V loňském roce byl tento systém navíc obohacen o poskytování
dopravních informací řidičům pomocí informačních portálů a proměnných dopravních značek v projektu, který byl aktuálně oceněn v rámci národní soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2013. Vítězný projekt je první implementací v ČR s použitím moderních plnomaticových, plnobarevných RGB informačních tabulí. Veškeré komponenty řízení dopravy (světelná signalizační zařízení a ZPI) byla integrována do jednoho systému s dálkovým ovládáním z Hlavní dopravní řídící ústředny Hlavního města Prahy (HDŘÚ).

Více z předávání cen: www.vars.cz/vars-brno-as-ziskala-prestizni-oceneni-ceska-dopravni-stavba-roku-2013

Více o projektu: www.vars.cz/spolecnost-vars-brno-as-se-ucastni-souteze-o-ceskou-dopravni-stavbu-roku-2013

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
pr@vars.cz

Přílohy ke stažení