Nové multifunkční diagnostické vozidlo

VARS BRNO a.s. uvádí do provozu nové silniční diagnostické vozidlo CleveRA Car a zahajuje tak kvalitativně novou etapu v měření komunikací a zpracování plánů údržby a oprav.

2761

CleveRA Car představuje špičkové technologie a metody pro kontrolu komunikací, na které navazuje expertní systém pro hospodárné plánování údržby a oprav komunikací. Instalované systémy RST (RAMBOLL) a zejména LCMS (PAVEMETRICS) umožňují rychlé a přesné zjištění proměnných parametrů, automatizované detekce poruch a objektivní vyhodnocení stavu silnic. Výstupem jsou velice kvalitní, komplexní a přitom dostupné podklady pro rozhodování o údržbě a opravách komunikací.

Pořízení vozidla CleveRA Car a vývoj systému CleveRA jsou výsledkem tříletého projektu Inovační centrum společnosti VARS reg. č. 4.1 IN04/309 spolufinancovaného prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace.

„Podařilo se nám zúročit dvě desetiletí zkušeností v tomto oboru a prací pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, kraje a města. Nový systém nemá ve středoevropském regionu konkurenci, především pokud se týká rychlosti, přesnosti a komplexnosti sbíraných dat. Z takto získaných dat dokážeme automatizovaně a objektivně vyhodnotit stav komunikací a navrhnout optimální technologii oprav. Zásadní změnou je, že majitelé a správci komunikací mohou nyní kdykoliv rychle získat kvalitní a objektivní podklady pro rozhodování o investování do údržby a oprav,“ upozorňuje Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS BRNO a.s.

V současnosti byl dokončen testovací a ověřovací provoz na všech kategoriích pozemních komunikací a společnost zahájí měření pro ŘSD ČR.

Během letních měsíců bude možné se s vozidlem osobně seznámit na předváděcích akcích, které budou uspořádány postupně ve všech krajských městech.

Přílohy ke stažení