Národní dopravní a informační centrum poskytuje online informace o nejrozsáhlejší rekonstrukci D1

V dubnu letošního roku začala největší rekonstrukce dálnice D1, která bude probíhat v průběhu dalších několika let. Jedná se o nejvytíženější tepnu v ČR a kontinuální monitorování provozu a poskytování aktuálních informací je naprostou podmínkou pro udržení plynulé dopravy na této komunikaci. To zajišťují telematické systémy a další externí zdroje propojené s Národním dopravním informačním a řídícím centrem sídlícím v Ostravě využívajícím integrovaný systém SMARTiC.

Jak to funguje

Aktuální dopravní informace o provozu na pozemních komunikacích (sjízdnost, dopravní omezení, dopravní zátěže, uzavírky, incidenty a kongesce) jsou detekovány všemi dostupnými prostředky. Pro názornost – dálnice je pokryta detektory, kamerovým systémem a plovoucími vozidly, která v intervalech do pěti minut a méně snímají reálná data o provozu. Ta jsou shromažďována v jednom místě – právě v NDIC, kde jsou generovány modely aktuální dopravní situace včetně prognóz. Z tohoto modelu se vypočítávají homogenní aktuální informace, které jsou řidičům zprostředkovány pomocí rozhlasového a televizního vysílání, na stránkách www.dopravniinfo.cz, prostřednictvím služby RDS-TMC nebo přímo pomocí informačních tabulích ZPI. Varování před možnou komplikací předcházejí také každému omezení z důvodů údržby či opravy. Řidiči pak k danému úseku přijíždějí se zvýšenou pozorností a mají vždy dostatek času, aby jízdu přizpůsobili okolnostem a vyhnuli se případným kolizím.

Co je NDIC


Národní dopravní informační centrum (NDIC) je moderní vrcholové dopravně řídící a informační pracoviště, které využívá pro svou činnost systém SMARTiC vyvinutý společností VARS BRNO. 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zde sleduje dopravní zátěž a události na síti pozemních komunikací ČR, na základě kterých se vytváří dopravní modely dálniční sítě a generují se dopravní informace. Aktuální informace jsou přijímány jak z externích zdrojů (policie, hasiči, záchranná služba, centrální evidence uzavírek, správci parkovišť, call centra), tak pomocí integrovaných telematických zařízení (detektory, monitorovací kamerové systémy, systémy tunelů, vysokorychlostní váhy, VMS, meteostanice) a  FCD (Floating Car Data).
Cílem je věrně zobrazovat reálnou situaci a na základě historických dat a dopravních modelů předvídat tendence v intenzitě dopravy (dopravní zátěže) na profilech sledované sítě.


1619

Národní informační centrum v Ostravě

Aktuální informace přímo k řidičům


Aktuální informace o stavu provozu a varování před možnými komplikacemi jsou uveřejněny na stránkách www.dopravniinfo.cz a také přímo na proměnných informačních tabulích, kterými je provoz ovlivňován. Takto je řidič obeznámen se vzniklými problémy a může včas reagovat.
Zmíněná webová aplikace poskytuje informace o událostech (nehodách, omezení provozu, kolonách), uzavírkách (objížďkách, nadměrné přepravě, opravách vozovky) a dopravních zátěžích, na základě dat z meteostanic jsou poskytovány informace o sjízdnosti vozovky v zimě a aktuálnímu stavu počasí (srážky, mlha, tvorba náledí). Dále je možné zobrazit aktuální stav provozu z kamerového systému a proměnných tabulí. Dopravní portál je spravován Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci projektu JSDI pro ČR.

1618

Webový portál dopravniinfo.cz

Pro zajištění informovanosti řidičů přímo v terénu je k dispozici také mobilní aplikace dopinfo.cz. Aplikace je dostupná bez nutnosti instalace spuštěním odkazu v běžném internetovém prohlížeči. Po zadání trasy se objeví počet zbývajících kilometrů, předpokládaný čas příjezdu, případné problémy na zvolené trase (uzavírky, omezené provozu a nehody), stupně provozu a výstrahy z meteostanic a obrázky z kamer.

1620

Mobilní aplikace dopinfo

Dopravní nehody bohužel patří k běžnému provozu na pozemních komunikacích a úplně eliminovat je nelze. Díky včasnému varování je však možné předejít dalším komplikacím. Řidičům jsou předávány nejen informace o aktuálních vzniklých komplikacích, ale také o plánovaných uzavírkách či omezeních v důsledku údržby pozemních komunikací. Mají tak dostatek času vyhnout se kolonám nebo případným kolizím. Pro minimalizaci doby mezi vznikem dopravní komplikace a varováním řidičů je důležitá spolupráce NDIC  se všemi podílejícími se složkami.

Dálnice D1 je nejdůležitější dopravní tepnou ČR a potvrzují to i data o počtu dopravních informací detekovaných v NDIC. Za rok 2013 bylo zpracováno v NDIC téměř 211 000 dopravních informací, z nichž 10% pochází z provozu na D1. Pro zajištění plynulosti a bezpečnosti na komunikacích však jen dokonale fungující systém poskytování informací nestačí. Tou nejdůležitější složkou jsou sami řidiči, kteří by měli ve vlastním zájmu využívat informace přicházející z těchto systémů a řídit se jejich doporučeními.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.