Nadace VINCI pomáhá handicapovaným díky patronovi z VARS BRNO a.s.

Možná jste již slyšeli o Nadaci VINCI, jejíž snahou je propojení ekonomické sféry s různě znevýhodněnými skupinami občanské společnosti.

Nadace VINCI v České republice mobilizuje svůj humánní potenciál, aby dodávala odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám. Jedná se hlavně o jejich projekty s podporou pracovního uplatnění a integrace vyloučením ohrožených osob formou pracovní aktivity, dále o podporu mobility osob i skupin, zajištění přístupu k bydlení ohroženým nebo vyloučeným osobám a posilování sociálních vazeb na podporu boje proti izolaci a sociálnímu vyloučení, a to zvláště využíváním volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže.

4266

Charitativní podpora je vždy realizována prostřednictvím patrona, který je součástí skupiny VINCI. Jedním z takových patronů je i Jiří Svoboda z VARS BRNO a.s., který v uplynulém roce díky Nadaci VINCI pomohl organizaci zasazující se o lepší život lidí se zdravotním handicapem a jejich rodinám. Podařilo se získat příspěvek na vybavení volnočasového centra Paluba organizace Domov pro mne, a to vše díky propojení ochoty jednoho člověka a Nadace VINCI. Více o tomto pěkném příkladu úspěšně realizované výpomoci vám přinášíme v dnešním krátkém rozhovoru právě s patronem celé akce, Jiřím Svobodou.

Jiří, povězte nám, jak to vlastně celé vzniklo, jak jste se dostal z prostředí technologické firmy k pomáhání handicapovaným lidem?

Začátek byl před více než rokem, kdy kolega z jedné manažerské porady přišel s informací, že existuje Nadace VINCI, která má možnost pomáhat charitativním směrem a jestli náhodou někdo z nás by se nechtěl zapojit a někomu pomoci.

Komu vlastně může Nadace VINCI pomoci?

Cíle Nadace je propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti. Konkrétně jde o to podpořit přístup k pracovním uplatněním, zajistit mobilitu, integrovat pomocí bydlení a pomoci se sociálním začleněním osobám i skupinám, které jsou znevýhodněny tělesným či společenským handicapem. Pomoc Nadace je vždy realizována konkrétním projektem vybrané organizaci, která svou činností působí na posilování sociálních vazeb, zabraňují sociálnímu vyloučení, pomáhají k odbornému vzdělávání apod. A protože já jednu takovou organizaci osobně znám, začal jsem se o to zajímat více.

Takže jste se ujal iniciativy a rozhodl se pomoci někomu, kdo sám pomáhá jiným...

V podstatě ano. Organizaci Domov pro mne tady v Brně znám již delší dobu a vypomáhám tam i jinak. Samozřejmě, když jsem jim nabídl pomoc při zpracování žádosti o finanční dar, byli rádi.

A jak to vlastně celé probíhá, když chce nějaká organizace získat finanční pomoc od Nadace VINCI?

Funguje to tak, že vždy musí existovat prostředník mezi charitativní organizací a Nadací, tomu se říká patron. Tento patron právě musí být členem skupiny VINCI. Takže tady se nám to hezky spojilo, když já jsem z VARSu a mohu zprostředkovat propojení mezi neziskovkou a Nadací.

Obvykle to probíhá tak, že nezisková organizace žádá Nadaci o finanční výpomoc. Nadace pak jednak prověřuje, zda organizace splňuje definovaná kritéria pro udělení finančního daru a také se hledá mezi zaměstnanci z firem skupiny VINCI patron, který je ochotný tuto akci zaštítit a zrealizovat.

A o co přesně vlastně v tomto projektu šlo?

Předmětem pomoci byl finanční dar ve výši 77.000,- Kč, který byl použit na vybavení volnočasového centra Domovu pro mne. Cílem projektu bylo zajistit dětem a mladým lidem s handicapem nabídku kvalitního volnočasového vyžití, které jim umožní být v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. Důraz je kladen na rozvoj sociálních dovedností a získání potřebných zkušeností, které jim následně umožní se lépe začlenit do společnosti. Mnohdy jde také o to prostě ulevit rodičům v jejich péči o postižené děti, která vůbec není snadná.

Co vše obnášela vaše práce co by patrona?

V prvé řadě jsme spolu s Domovem pro mne zpracovali žádost o dotaci, kterou jsme následně podali na Nadaci VINCI. Po úspěšném schvalovacím procesu jsem pak ještě s pár kolegy z VARS pomohl s instalací nového vybavení do dětské klubovny. Montovali jsme skříně, vymýšleli osvětlení a podobně.

4268

Takže konkrétní pomoc konkrétním lidem, to je báječné...

Ano, je hezké vidět, že se díky Nadaci vybudovalo něco, co těm dětem pomůže. Je to sice jen drobek v rámci celé jejich práce, ale vše se počítá, pomůže a udělá radost.

To jistě ano. Moc vám děkuji za váš příběh a třeba bude inspirací pro další, kteří by se rádi do nějakého charitativního projektu zapojili. Připojuji odkaz na Nadaci: http://www.nadacevinci.cz/cs/ a jeden snímek z hotové odpočinkové zóny Paluba:

4267