IntelliGEO

Měření hloubek a sedimentů

 

2917

Naši podporu provozovatelům vodních cest, správcům vodních toků a nádrží jsme velmi výrazně rozšířili o oblast rychlého a přesného měření průběhu dna, vyhodnocování sedimentů a detekce objektů pod vodní hladinou.

Nabízené služby

 • Zpracování časového a finančního odhadu měření vybrané lokality
 • Zaměření lokality a získání surových dat o vysoké přesnosti
 • Zpracování surových dat a jejich interpretace:
  - hloubková data v podrobném bodovém poli,
  - detekce objektů na dně, a to jak z hloubkových dat, tak z dat bočního skenování,
  - zjištění množství vytěženého materiálu po provedení prohrábek,
  - digitalizace vrstev sedimentů,
  - mapy charakteristiky dna vodních nádrží.
 • Výpočty objemových křivek nádrží
 • Kontrola stavebních konstrukcí pod vodní hladinou nezávisle na viditelnosti
 • Mapování břehové části

Využití

 • Pro správu vodních toků a nádrží
 • Monitoring stavu vodních děl a konstrukcí založených pod vodní hladinou
 • Reportování povodňových škod
 • Projekční příprava
 • Revize skutečného provedení těžby sedimentů, staveb a další činnosti
 • Sledování vývoj sedimentů v čase (např. transport a mocnost)
 • Podklady pro výpočty záplavových území a pro další modely a analýzy
 • Pro záchranné práce IZS při dohledávání objektů nebo osob pod vodní hladinou

 

Více: CAPEREA - měřicí plavidlo