IntelliGEO

Logistika

 

2911

Společnost VARS BRNO je tradičním dodavatelem systémů pro optimalizaci rozvozových tras a vytížení vozového parku logistických firem.

Logistický a dopravní portál

Vyvinuli jsme systémy pro oblast logistiky na bázi internetových služeb a nabízíme je pro malé, střední i velké podniky. Do těchto systémů můžeme integrovat data o stavu silniční sítě i o dopravních událostech - dokážeme tak zvýšit účinnost standardní optimalizace a přinést uživateli výrazně vyšší úsporu nákladů, vyplývající z použití řešení tohoto druhu.

Hlavní přínosy

 • Komplexní systém pro řízení rozvozu a optimalizaci tras
 • Integrace statických i dynamických parametrů – plánované uzavírky, události a omezení na komunikacích, stupně provozu, vytížení vozidel apod.
 • Výběr optimální trasy v závislosti na aktuálních podmínkách na silniční síti při dodržení termínů rozvozu
 • Efektivní využití vozového parku při minimalizaci přepravních nákladů a času na sestavení plánu rozvozových tras
 • Prokazatelná úspora přepravních nákladů
 • Návratnost vynaložených prostředků v krátké době
 • Přehledné a intuitivní uživatelské prostředí
 • Webová aplikace dostupná na: logis.vars.cz/app bez nutnosti jakékoliv instalace

Klíčové vlastnosti

 • Jedinečností systému je integrace dynamických dat o předpokládaném stupni provozu ve zvoleném období. Dynamická data mají výrazný vliv na přesnost výsledků plánování přepravy. Díky nim tak může být v analýze zohledněna například hustota dopravy v ranní a odpolední špičce a v návaznosti na ni prodloužen cestovní čas nebo dokonce, pokud to nastavení dovolí, změněno vedení trasy. Výsledek je tak značně přiblížen realitě.
 • Další úrovní zpřesnění je zahrnutí živých dat událostí v síti, jako jsou plánované uzavírky a omezení. Díky nim je možné upravit rozvozové plány a obsloužit konkrétního zákazníka ve smluvený čas.
 • V operativním plánování jsou naopak neocenitelná aktuální data o stupni provozu a událostech na komunikacích. Je tak možné zvolit jinou trasu, která se problémům na trase vyhne anebo zohlední aktuální podmínky do výsledků analýzy.

Přílohy ke stažení