Lektoři

3070Mgr. Jan Russnák, Ph.D.

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v oboru Geografická kartografie a geoinformatika. Ve firmě VARS BRNO pracuje od roku 2016 jako konzultant GIS.

E-mail: jan.russnak@vars.cz

2533Mgr. Filip Jung

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Geoinformatika.
Od roku 2010 pracuje ve firmě VARS BRNO jako konzultant GIS a školitel.
Specializuje se na automatizaci práce s prostorových daty a webové mapové aplikace.

E-mail: filip.jung@vars.cz

Mgr. Hana KarešováMgr. Hana Karešová

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Geografie a kartografie. Ve firmě VARS BRNO pracuje od roku 2017 jako konzultant GIS. Zaměřuje se na desktopový GIS a analýzu dat.

E-mail: hana.karesova@vars.cz

2535Ing. Jakub Orálek

V roce 2006 absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Geomatika - specializace GIS.
Od roku 2007 pracuje ve firmě VARS BRNO jako konzultant GIS řešení a školitel.

E-mail: jakub.oralek@vars.cz

 

2544Mgr. Jiří Svoboda

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v oboru Geografická kartografie a geoinformatika. Ve firmě VARS BRNO pracuje od roku 2014 jako konzultant GIS.

E-mail: jiri.svoboda@vars.cz