Konečně průkazné podklady pro čerpání dotací na opravy komunikací!

Propojení výstupů z technologické diagnostické linky CleveRA Car s expertním jádrem dTIMS prokázalo velký potenciál pro síťovou úroveň systému hospodaření s vozovkami. Díky rychlému automatizovanému vyhodnocení dat je možné sledovat trendy, predikovat vývoj a modelovat variantní scénáře financování v závislosti na dostupnosti finančních zdrojů.

V souvislosti s nalezením nových způsobů zpracování senzorických dat může společnost nabízet nové služby, jako je například přesná periodická kontrola vybraných parametrů vozovky v průběhu záruční lhůty nebo kontrola tramvajových tratí v městských komunikacích.

Cloudové řešení portálu CleveRA umožňuje zákazníkům vybrat si z širokého portfolia služeb přesně ty, které opravdu využijí, a optimalizovat tak výdaje na podporu své činnosti.
Portál CleveRA nově poskytuje přehlednější uživatelské rozhraní a modernější mapové aplikace. Přibyly aplikace Silniční mapa a mapa Zátěže a bezpečnost určené zejména pro správní agendy, plánování a výkon údržby i pro zpracování dotačních projektů. Zcela novou podobu má aplikace Měření komunikací pro prohlížení dat měření proměnných parametrů a poruch vozovek a vyhodnocení jejich stavu.
Dále je k dispozici ucelená sada prověřených provozních aplikací pro plánování a výkon běžné údržby (Kontrolní dispečerský systém, deníky zimní a letní údržby, Sledování vozidel údržby, Elektronický plán zimní údržby…), evidenci majetku (Pasport) a vizualizace plánů priorit údržby a oprav komunikací.
A co je důležité –⁠ referenční data jsou centrálně aktualizována pro všechny oprávněné uživatele a stejně tak jsou vylepšovány aplikace.
Vlastnící a správci komunikací tak mají k dispozici všechny potřebné informace a nástroje na jednom místě!

VARS BRNO a.s. se také intenzivně věnuje metodické činnosti s cílem navrhnout optimální postupy pro vlastníky a správce komunikací, aby mohli opravovat včas a s minimálními náklady.

RNDr. Marie Filakovská, ředitelka divize AM-FM, k tomu doplňuje: „Technické prostředky a znalosti, které máme v současné době k dispozici, přesahují rámec současných předpisů a zvyklostí v oboru. Naše společnost proto vyvíjí také aktivity směřující k úpravě stávajících technických předpisů, aby lépe zohledňovaly potřeby správců komunikací i možnosti nejnovějších technologií sběru a vyhodnocování dat o stavu vozovek.“

Systém CleveRA umožňuje dosahovat požadovaného stavu sítě pozemních komunikací až s 15% úsporou nákladů.


Více informací: http://www.vars.cz/hospodareni

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
pr@vars.cz