Kdo rychle dává, dvakrát dává…

Povodně, které postihly Čechy v minulých dnech, už odtekly někam do Německa či do Rakouska. Pro noviny, rozhlas, televizi ani internetová média už tyto události nejsou hlavním tématem a budeme o nich slýchat či číst stále méně a méně. Taková je mediální realita naší doby…

Povodně sejdou z očí a tím i z mysli. To platí pro všechny, kterých se velká voda osobně nijak nedotkla. Pro ty, kteří si je prožili na vlastní kůži, ale práce teprve začíná a její konec je pro spoustu lidí v nedohlednu.

V pondělí 10. června jsme vás informovali o tom, že do zaplaveného Děčína míří naši GIS specialisté na odbornou konferenci RIS WEEK, a že sebou vezou finanční i materiální pomoc. Článek si můžete přečíst zde .

Dnes se kolegové vrátili a přivezli „dobré zprávy“. Lze-li tedy tímto termínem označit skutečnost, že v postižených oblastech viděli obrovské nasazení a solidaritu lidí plus skutečnost, že pomoc od VARS a jeho zaměstnanců přišla a ještě přijde vhod.

Nejlépe celou děčínskou misi přiblíží bezprostřední slova kolegy Roberta Knapa, vedoucího oddělení GIS řešení VARS, která přinášíme jen v (téměř) neupravené podobě:

O Děčínu – VARS přispěl částkou 50 000 Kč

Ředitelka místní pobočky Českého červeného kříži Irena Cachová byla za pomoc velice ráda. Dárců, bohužel, není mnoho. Velmi nám všem děkuje a já její poděkování posílám do Brna. Naše peníze pomohou nejpostiženějším občanům Děčína při obnově jejich bydlení v druhé vlně humanitární pomoci.

O Hřensku – Zaměstnanci VARS mezi sebou vybrali téměř 9 000 Kč

Za peníze ze sbírky zaměstnanců jsme nakoupili materiální pomoc, která v současné době chybí snad ve všech postižených oblastech (holínky, Chloramin, SAVO, kartáče, smetáky, gumové a pracovní rukavice, stavební kyblíky). Po poradě a za asistence člena krizového štábu a provozního střediska Povodí Labe v Děčíně Ing. Jiřího Macha jsme tuto pomoc osobně předali starostovi obce Hřensko Janu Havlovi.

Tuto nejníže položenou českou obec, kterou prochází všechna voda odtékající z povodí řek Vltavy a Labe postihla povodeň od roku 2000 již 8x!!! V srpnu 2002, v lednu 2003, březnu 2006, březnu 2009, červenci 2009, červnu a srpnu 2010 a naposledy před pár dny). Voda přichází do obce nejčastěji po Labi, nebo při místních přívalových srážkách po řece Kamenici na níž se nachází krásné soutěsky. Letos to pro jistotu přišlo z obou stran :(

Realizace protipovodňových opatření v této oblasti by byla velmi komplikovaná zejména s ohledem na soutok dvou řek, kdy při povodni v Labi, by bylo nutné všechnu vodu z Kamenice do této řeky dostávat pomocí čerpadel. Neexistence ochrany proti povodním má za následek citelný odliv stálých obyvatel z obce.

Prostory pro evakuační centrum a sídlo krizového štábu poskytla obec Janov, která se nachází sice blízko, ale je položena o nějakých 200 metrů výše. Tím místem, ze kterého se řídí záchranné práce, a kde se stravují zasahující hasiči, policisté a ostatní dobrovolníci, se stal pension Pastis. Tam jsme se také potkali se starostou Hřenska.

Naše pomoc byla velice užitečná, protože centrální sklad humanitární pomoci Ústeckého kraje v České Kamenici se potýká s nedostatkem zásob. Zájem je zejména o holínky, které mizí téměř okamžitě. Dobrovolníci, nabízející obci fyzicky pomoct, často přijíždějí bez nich, a navíc se pod vodou bota často prorazí o ostré předměty. Dále jsou okamžitě vydávána i košťata, kartáče a desinfekce. Paní, která má sklad na starosti se nám svěřila, že kromě celodenní práce ve skladu, ji ještě i doma v Děčíně čeká úklid po vodě, která jí vyplavila sklep a částečně i pár obytných místností. Přesto je však tady a pomáhá tam, kde je situace horší. Klobouk dolů.

Zároveň s námi se u penzionu střídají i čety dobrovolných hasičů od nás i Německa, aby si krátce odpočinuli a najedli se. V kuchyni se opravdu snaží. Jídlo je dobré a na porcích nešetří.

Na všech je vidět únava a vyčerpání. Uvnitř penzionu neustále zvoní mobilní telefony. I přes to však je vidět a především slyšet, že i přes toto všechno, (snad i díky tomu slunci, které konečně začalo hřát) je neopouští smysl pro humor.

Závěrem bych těm, co přispěli chtěl předat poděkování od pana Jiřího Macha z Povodí Labe, starosty Hřenska Jana Havla a v podstatě i od všech, se kterými jsme se při předávání pomoci setkali .

O lodi Střekov – její čas teprve přijde

Loď Střekov, kterou VARS vybavil technologií pro měření hloubek, bude nyní rozhodujícím činitelem v obnovení plavby na Labi po povodni. Jakmile poklesne voda pod kritickou hranici, tak celý úsek od Ústí až po Hřensko bude muset tato loď nejdříve změřit, aby se vyloučilo, že na dně neleží nějaká překážka, která by mohla prorazit dno. Teprve po této kontrole budou moci vyjet první plavidla. Předpokládám, že pro posádku Střekovky to bude velké dobrodružství, protože takových překážek se po Labi během povodní plavilo opravdu nepočítaně. Držíme pěsti!

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.