Zimní údržba pod dozorem. Pro ŘSD ji kontroluje systém od VARS

4158 pracovníků, 1284 vozidel zimní údržby. To je “tým“, na který dohlíží pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic systém ISUDaS.  Správce dálnic a silnic první třídy díky němu má dokonalý přehled o tom, jakou práci odvedli.

„Cílem systému je maximálně zautomatizovat vykazování a kontrolu činnosti zimní údržby. Týká se to skutečně odvedené práce i toho, jestli byla při daném počasí adekvátní,“ říká ředitel projektu Radim Kostrhoun z VARS BRNO.

Kromě vlastních zaměstnanců a vozidel ŘSD je do zimní údržby zapojeno dalších 14 dodavatelů, kteří se převážně starají o silnice I. třídy. Zkoordinovat a pohlídat, aby údržba byla efektivní, může znamenat významné úspory v času a přeneseně i ve finančních prostředcích.

ISUDaS – informační systém údržby silnic a dálnic – je složený z celkem dvanácti modulů, které pokrývají celé spektrum údržby silnic a dálnic. Nejen té zimní, ale i letní. Těžiště je ale nepochybně v zimní údržbě, která je mnohem náročnější jak z pohledu objemu výkonů, tak i jejich nenadálostí. V takové situaci se velmi těžko kontroluje, jestli údržba probíhá efektivně. A právě to řeší systém ISUDAS.

Co všechno tedy ISUDaS „hlídá“? „Systém kontroluje polohy všech 1284 vozidel při výkonu zimní údržby, která jsou v systému zahrnuta. ŘSD tedy přesně ví, kde a jaký výkon zimní údržby vozidla prováděla. Okruhy, po kterých vozy silničářů jezdí, jsou také plánovány v systému ISUDaS. Systém u plánování pochopitelně zohledňuje i vytíženost jednotlivých úseků. Tak aby nejdřív byly ošetřené ty s největším provozem, nebo ty nejrizikovější.

4623

Obrázek: Rozhraní pro plánování údržby v systému ISUDaS

Dalším obrovským pomocníkem pro správce silniční sítě – v tomto případě ŘSD ČR – je vedení deníku údržby. V systému je přesně zaznamenáno, kolik pracovníků údržby je na směně, kolik v pohotovosti. Záznam každé směny je chronologický, je tedy přesně vidět, kdy a jaké vozy vyjely na silnice.

Tou hlavní oblastí, kterou ISUDaS efektivně řeší, je ale kontrola. U tak nahodilého jevu, jako je sněžení nebo třeba náledí, a při počtu vozidel a lidí zapojených do celé údržby, je velmi těžké zajistit, aby všechna práce byla správně vykázána. A o to se ISUDaS dokáže postarat. Pohlídá jak samotné výkony, které si přebírá z telemetrických dat samotných vozidel, tak i jejich výkazy a fakturaci. A dokáže i upozornit na neadekvátní údržbu. „Pokud zjistíme nějakou odchylku – typicky že údržba probíhala, i když tomu neodpovídaly povětrnostní podmínky – dokáže ISUDaS na takovou událost upozornit,“ vysvětluje Radim Kostrhoun.

4622

Obrázek: Rozhraní pro kontrolu adekvátnosti výkonů v systému ISUDaS

Ze všech těchto dat dokáže systém vytvořit ucelené podklady pro controlling a zároveň poskytnout argumenty, pokud by bylo třeba práci dodavatelů reklamovat nebo rozporovat. Reporty lze sledovat v podstatě v reálném čase. Generují se automaticky a kdokoliv odpovědný do nich může nahlédnout což je pro ŘSD obrovským přínosem.