CAD

InVision pro AeroTURN verze 1.0

Software pro tvorbu prezentací dynamických simulací na letištích

InVision vám umožní profesionálněji a jednodušeji prezentovat své návrhy. Animujte, koordinujte a přehrávejte si nejrůznější simulace pohybů letadel a obslužných vozidel na letištích a exportujte je do videosouborů. Ty můžete použít pro tvorbu poutavých prezentací, které využijete například při schvalování projektů letišť.

InVision pracuje s výkresy AeroTURN 2.0, i v případě, že nemáte AeroTURN na svém počítači instalován.

Animujte a přehrávejte více simulací najednou

 • Animujte pohyby letadel, manévry vozidel pozemní obsluhy, tažení letadel, přistavení a pohyby mostů pro nástup a výstup pasažérů z výkresů, vytvořených v produktu AeroTURN 2.0 a  AeroTURN Pro 2.0.
 • Uspořádejte si snímky každé animace do prezentace podle svých potřeb.
 • Nastavte individuálně začátky a konce jednotlivých simulací.
 • Vkládejte do simulací pauzy (mohou být přesunuty a/nebo prodlouženy) pro synchronizaci simulací.

Možnosti přizpůsobení zobrazení

 • Zarovnání pohledu na střed nebo vybraný bod výkresu.
 • Synchronní pohyb pohledu zarovnaného na pohybující se vozidlo.
 • Možnost zvětšení či zmenšení vybrané části výkresu nebo vybraného objektu.
 • Možnost přizpůsobit délku trvání simulace, zrychlení nebo zpomalení.

Zachycení a záznam silulací

 • Do jedné prezentace je možné zaznamenat více různých simulací manévrů letadel.
 • Vytvářejte, editujte, přehrávejte a nahrávejte prezentace pomocí Invision Editoru.
 • Vyberte rychlost, kterou bude výsledná animace přehrávána v Invision Editoru nebo Playeru.

Výstup a přehrávání videosouborů

 • Přehrávejte prezentace přímo ve výkresech nebo si je uložte do formátu AVI pomocí nástroje InVision Player.
 • Nastavte délku souboru AVI tak, aby prezentace mohla proběhnout v pevně definovaném čase.
 • Simulace mohou být ukládány do různých videoformátů pomocí standardních kodeků.
 • Vybírejte si různé video kodeky podle toho, jakou potřebujete výslednou velikost souboru.

Zaznamenané soubory můžete otevřít a prohlížet na libovolném počítači pomocí běžných přehrávačů.

Vyzkoušejte zdarma DEMO verzi produktu nebo se podívejte na prezentační videa produktu.