Informační systém majetek a pasport (IS MaP) Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Správa veškerých dat o majetku silničních komunikaci a souvisejících jevech a činnostech.
 • Sjednocení metodiky evidence a hodnoceni stavu majetku.
 • Plánování a evidence výkonů činností (prohlídky, údržba..).
 • Základem majetkové části Centrální evidence pozemních komunikací.
 • Univerzální, neprogramátorsky modifikovatelná aplikace, která je schopna rychle reagovat na jakoukoli evidenční potřebu od neproměnných parametrů přes dopravní značení až po billboardy.
 • jednoduché, intuitivní užívání, pokročilé mapové funkce
 • evidence majetku a činností (prohlídky, údržba,…)
 • www -  přístupný odkudkoli po internetu
 • moderní architektura založená na ArcGIS Serveru – spojuje vlastnosti tabulkových pasportu a účelových technických map
 • přihlašování prostřednictvím portálu správy a údržby – společná registrace i do dalších aplikací jako je zimní zpravodajská služba aj.
 • server provozován na infrastruktuře JSDI - vysoká dostupnost systému a žádné nároky na instalace klientů systému

Od konce roku 2006 je IS MaP v provozu na Ředitelství silnic a dálnic ČR a je dále naplňován daty převodem ze stávajících registrů i novým sběrem dat. Je v něm evidováno cca 1,9 mil. objektů v cca 150-ti třídách objektů. Je základem majetkové části Centrální evidence pozemních komunikací. Primárně spravuje data pro dálnice a silnice první třídy. Současně je plně připraven pro využití na silnicích nižších tříd včetně uliční sítě a integrace technických map velkých měřítek, pro libovolné subjekty z řad státní správy či samosprávy.