Hlukové mapy on-line a přehledně

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili prezentaci výsledků strategického hlukového mapování v České republice, prováděného v roce 2012.

Hlukové mapy jsou dostupné ve veřejně dostupné webové aplikaci a obsahují informace o hlukové zátěži v České republice rozdělené podle jednotlivých zdrojů hluku. Mapování hluku bylo provedeno v oblastech hlavních silnic, hlavních železnic, letiště Václava Havla Praha a v sedmi významných aglomeracích.

Aplikace nabízí řadu zajímavých funkcí např. zobrazení počtu zasažených osob v jednotlivých hlukových pásmech nebo získání PDF výstupů dle kladu listů. Při tvorbě této aplikace byly zúročeny naše znalosti a zkušenosti v oblasti používání technologie Esri a nástrojů Web AppBuilder for ArcGIS a Portal for ArcGIS. Prezentace byla doplněna o vlastní vyvíjené nástroje pro práci s hlukovými mapami. 

Mapovou aplikaci hlukových map z roku 2012 si můžete prohlédnout na adrese https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/shm/

2937