Hlavní dopravní řídící ústředna Hlavního města Prahy

Hlavní dopravní řídící ústředna (dále jen HDŘÚ) zajišťuje centrální dohled nad dopravní situací, centrální koordinované řízení dopravy na území Hlavního města Praha (dále jen HMP) a poskytuje aktuální a ověřené dopravní informace. Zdroji těchto dat jsou například telematická zařízení, systémy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby či systém Centrální evidence uzavírek. Veškeré informace o dopravní situaci jsou zpracovány Řídicím systémem HDŘÚ, který automaticky reaguje na danou dopravní situaci vyvoláním tzv. řídicích scénářů. Jednotlivé kroky scénáře pak zajistí změnu stavu telematických zařízení (SSZ, PDZ, ZPI) s cílem udržení plynulosti dopravy.

2480

 

Data pro vytváření dopravních událostí z území HMP jsou získávána z těchto zdrojů:

 • Detekce intenzit dopravy – 636 lokalit (přes 4000 detekovaných jízdních pruhů – smyček)
 • Silniční meteorologický systém – cca 50 meteohlásek
 • Vysokorychlostní váhy – 5
 • Dohledový kamerový systém
 • Světelná signalizační zařízení – cca 400 kusů
 • Řídicí systémy tunelů
 • Národní dopravní informační centrum
 • Řídící centrum Rudná

VARS BRNO dodal a zajistil:

 • Řídící systém HDŘÚ – od návrhu architektury systémy, přes vývoj software, implementaci až po konečné konzultace a školení,
 • Integraci telematických zařízení do HDŘÚ,
 • Instalaci systémové infrastruktury a souvisejícího hardware HDŘÚ,
 • GIS technologie pro zpracování a prezentaci dat,
 • Přesun systému řízení dopravy v tunelech na velín SAT (Strahovský aut. tunel),
 • Úprava elektroinstalace a ventilace HDŘÚ.

 

Webový portál Dopravní informační centrum Praha

Webová aplikace poskytuje informace o událostech (nehodách, omezení provozu, kolonách), uzavírkách (objížďkách, nadměrné přepravě, opravách vozovky) a dopravních zátěžích, na základě dat z meteostanic poskytuje informace o sjízdnosti vozovky v zimě a aktuálnímu stavu počasí (srážky, mlha, tvorba náledí).
Dále je možné zobrazit aktuální stav provozu z kamerového systému a informace z proměnných tabulí.

2481

                                                                 Mapa aktuální dopravní situace v Praze

Dostupné na: dic.tsk-praha.cz


Mobilní aplikace Doprava Praha

Mobilní aplikace slouží k získání rychlého přehledu o situaci na komunikacích hlavního
města Prahy.

Aplikace umožňuje:

 • vizualizaci objektů (kamery, stupně dopravy, dopravní informace, informace o obsazenosti parkovišť) na trase, kterou si uživatel zvolí,
 • zobrazit intenzity dopravy v Praze seřazené od nejintenzivnějšího provozu sestupně,
 • zobrazit snímky kamer z pražského kamerového systému,
 • vizualizovat jednotlivé kamery, stupně dopravy, dopravní informace a informace o obsazenosti parkovišť v mapě.

2475
Mobilní aplikace Doprava Praha