Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných radiálách

V rámci projektu bylo zajištěno:

Modernizace a sjednocení stávajících telematických zařízení

  • výměna zastaralých proměnných dopravních značení (PDZ) v tunelech,
  • výměna zastaralých kamerových systémů sloužící k dispečerskému dohledu, k videodetekci (měření intenzity provozu, klasifikace dopravního proudu), ke kontrolnímu měření rychlosti.

Dodávka a instalace nových telematických zařízení ve vybraných lokalitách

  • videodetekční (kamerový) systém,
  • vysokorychlostní váhy (WIM) - slouží k represi (pokuty za nadváhu) a k dopravně inženýrským analýzám (informace o množství a váze vozidel přijíždějících do města),
  • zobrazovací aplikace pro vizualizaci na mapových podkladech a databázových serverech (pro uchování získaných informací).

2485 2484

Integrace telematických zařízení

Integrace telematických zařízení pro řízení a komplexní přehled o dopravě HMP z jednoho centrálního dispečinku (HDŘÚ). Na základě detekovaných dopravních událostí dojde na dispečinku k vyvolání scénáře, který obsahuje odpovídající dopravní opatření (např. přenastavení Světelného signalizačního zařízení) a zajistí distribuci dopravní informace (informační tabu, RDS-TMC do navigací, web, mobilní aplikace).

2483  2486

                                           Dohled nad technickým stavem zařízení ZPI v HDŘÚ

Vytvoření dynamického makromodelu plynulosti dopravy na bázi technologie Floating Car Data

Řídicí systém HDŘÚ byl rozšířen o funkce pro příjem a zpracování dat ze systému Floating Car Data (FCD). FCD zpracovává GPS data z řádu desetitisíců plovoucích vozidel pohybujících se po HMP. Z informací o rychlosti vozidel se vypočítává v pěti minutových intervalech stupeň provozu na dané komunikaci, dojezdové doby atd. Tato data slouží pro poskytování dopravních informací a vyvolání odpovídajícího scénáře v Řídícím systému HDŘÚ.