GIS DAY - Oslava světového dne GIS technologií

Naše společnost slavila 9. 11. 2012 světový den Geografických Informačních Systémů, a proto jsme se rozhodli pozvat žáky a studenty brněnských základních a středních škol a zkusit nalákat do řad GIS odborníků nový potěr.

Pozvání přijaly celkem 3 základní a jedna střední škola. Tento zájem nás velmi nadchnul. S prvotním nadšením ale přišla zároveň trochu obava, jak náš tým oddělení GISu dokáže udržet po celý den pozornost celkem 120 dětí?!? Někteří z nás zkušenosti s dětmi mají, ale někteří tento den brali jako skutečnou velkou pedagogickou výzvu.

1423

Akce se konala v novém školicím středisku, které poskytlo oslavě výborné podmínky a umožnilo rozčlenit aktivity do tří školicích místností, vybavených špičkovou technikou. Den GIS byl rozdělen do dvou bloků: dopolední termín využily 2 brněnské základní školy s žáky 5. a 7. tříd ZŠ Pastviny a Křídlovická, po obědě se pak zúčastnili žáci 8. a 9. tříd brněnské ZŠ Přemyslovo náměstí a studenti 1. ročníku Gymnázia Matyáše Lercha. V moderních učebnách získali studenti informace o základech GIS a aplikacích společnosti VARS, které mohou sami využívat na internetu a které pro ně mohou být už teď užitečné.

Aby dětská pozornost byla stále ve střehu (a protože i škola může být hrou), čekaly na studenty soutěže a hry, které procvičily jejich paměť, prověřily znalosti území České republiky a vyzkoušely schopnosti při návrhu kartografických značek. Na ty nejodvážnější a nejšikovnější pak čekaly počítače, na kterých si mohli vyzkoušet práci se softwarem ArcGIS, kde se učili vytvářet a upravovat mapy okolí města Brna. Během akce bylo pro děti přichystáno malé občerstvení a mnoho drobných i hodnotnějších cen, které je motivovaly k vysokým výkonům a které často předčily naše očekávání.

Pořádání této akce bylo pro nás nejen opět skvělou příležitostí spojit se s celým světem v popularizaci GIS technologií, ale i velmi cennou a nezaměnitelnou zkušeností pro náš tým v prezentaci před zcela novým a odlišným publikem. Udržet pozornost tak mladých posluchačů byl sice oříšek, ale náš tým jej zvládl na výbornou. Navíc přímá interakce s dětmi a studenty nás utvrdila v tom, že je v dnešní mládeži stále vysoký potenciál pro práci v této oblasti  a že se mezi nimi dá najít mnoho budoucích odborníků, nadšenců i uživatelů využívajících geografické technologie v praxi.

Věříme, že tato akce splnila svůj účel a vzbudila v mnohých dětech větší zájem o informační systémy pracující s prostorovými informacemi, který si sebou ponesou i během dalšího navazujícího studia a zaměstnání.

Více o celosvětové akci GIS DAY.

Autor: Robert Knap, vedoucí divize GIS