Událost desetiletí pro řízení dopravy na českých silnicích - nová dimenze NDIC

Bezesporu největší událost v oblasti státního dozoru dopravy je tady. Národní dopravní informační centrum prošlo generační obměnou, která doposud v českých podmínkách nemá obdoby.

NDIC opouští model proprietálního řešení a stává se otevřenou platformou se standardizovaným rozhraním

4350

Dosavadní systém NDIC fungoval v současné podobě od roku 2008. Nyní se rozrostl o nové možnosti. Transformace NDIC spočívala v otevření systému modulům třetích stran.

Představme si nové rozhraní NDIC jako internet. V dnešní době je samozřejmé, že s jakýmkoliv počítačem, tabletem nebo mobilním telefonem se na internet připojíme. Internet není vyčleněn pro jednoho nebo dva výrobce elektroniky. Stejně tak chápejme rozhraní Nového systému NDIC jako otevřené a standardní pro jakékoliv dodavatele i odběratele dat i funkčních celků.

Stát se stal nezávislý na dodavateli dopravních dat, nové moduly pro NDIC může vyrábět kdokoliv

Po rozšíření není NDIC závislý na konkrétním dodavateli, což otevírá ŘSD mnohem širší a levnější možnosti výběru dodavatelů nových modulů systému. I pro nové dodavatele je tato nová platforma velmi inspirativní. Doposud bylo zapotřebí jednotlivých proprietálních řešení konkrétních dodavatelů, nyní může nový modul vyrobit a připojit kdokoliv.

Pro stávající odběratele dat ze systému NDIC se nic nemění, dosavadní informace budou poskytovány beze změny i nadále. Navíc přibydou nové možnosti poskytování dat související s rozšířením možností zapojení dalších modulů systému.

Systémy pro řízení tunelů, liniové řízení na dálnicích nebo FCD? Připojí se snadno a rychle na úrovni státu i města

Moduly systému jsou nyní propojitelné i s kýmkoliv jiným - ať už s jinými složkami ŘSD, městy či jakýmikoliv jinými odběrateli. Vzniká tak naprosto průlomový systém dopravně závislého řízení dopravy.

Jedním z konkrétních příkladů nových vstupů budou Floating car data (FCD). Tento systém se nyní již začíná připravovat a bude jedním z klíčových přínosů pro rozšíření datové základny NDIC zejména pro výpočet celoplošných zátěžových map.

Dalším konkrétním příkladem rozšíření mohou být systémy pro řízení tunelů nebo liniového řízení na dálnicích apod.

Generační posun spočívá v implementaci ESB sběrnice - SOA architektury 4351

Díky implementaci Enterprise Service Bus (ESB) a principu Service oriented architecture (SOA) je systém čistě modulární s exaktně definovaným rozhraním. S tím souvisí jeho otevřenost a škálovatelnost, které budou umožňovat transparentní rozšiřování systému NDIC modulům třetích stran.

V praxi to znamená, že bude-li potřeba do NDIC zapojit nové zdroje dat nebo nová zařízení pro sběr dopravních informací, bude toto zapojení mnohem snadnější a realizovatelné kýmkoliv, kdo se připojí přes otevřený formát rozhraní.

Nasadili jsme Nový systém NDIC do reálného provozu

Konverze systému NDIC do otevřené architektury s využitím stávající infrastruktury a datových zdrojů včetně komplexní podpory na dobu neurčitou. Takto zní název zakázky, kterou na podzim roku 2017 získala společnost VARS BRNO a.s. Od podzimu běžely vývojové práce Nového systému NDIC na plné obrátky. V létě 2018 jsme dosáhli akceptace důležitého milníku - spuštění Nového systému NDIC do pilotního provozu. Měsíční pilotní provoz proběhl úspěšně a od srpna 2018 je Nový systém NDIC spuštěn do ostrého provozu.

Národní dopravní informační centrum (NDIC) je centrálním technickým, technologickým, provozním i organizačním pracovištěm JSDI. Jde o operační pracoviště, které 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje sběr, zpracování, vyhodnocování, ověřování a autorizaci dopravních informací a dopravních dat. NDIC provozuje na základě rozhodnutí Vlády ČR č. 590 ze dne 18.5.2005 a v souladu s §124 odst. 3 zákona č. 361/2000. Sb. ve znění pozdějších předpisů Ředitelství silnici a dálnic ČR.