Zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) vám sdělujeme, že v souvislosti s naší podnikatelskou činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové adrese www.vars.cz/osobniudaje.