CleveRA

Elektronický plán zimní údržby a provozně výrobní plán

Elektronický plán zimní údržby

Jednotný dokument pro údržbu silnic během zimního období, stanovuje, jakým způsobem je řízena a prováděna zimní údržba v rámci jednotlivých okruhů, promítá se do všech aplikací zimní údržby. Základní zásady přípravy plánu zimní údržby definuje vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. v platném znění. Aplikace je tvořena obsahovou částí a statí textů či tabulek a dále pak mapovou částí a jejími funkčními prvky.

Provozně výrobní plán

Slouží k vytváření podkladů pro fakturaci za běžnou a zimní údržbu. Do provozně výrobního plánu jsou předávány údaje o počtech měrných jednotek jednotlivých vykonaných činností v rámci běžné a zimní údržby. Jsou zde definované ceníkové hodnoty k jednotlivým činnostem, na základě kterých jsou vypočítány náklady na údržbu.

1658