Elektromobilita

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V roce 2017 společnost VARS BRNO a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013–2020).

4551Společnost VARS BRNO a.s. do svého majetku pořídila elektromobil a nabíjecí stanici značky BMW.

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti VARS BRNO a.s. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu a 1 ks nabíjecí stanice pro vlastní spotřebu. Využívání elektromobilu ve společnosti VARS BRNO a.s. je hodnoceno velmi pozitivně – pro uživatele je vůz řidičsky příjemný, jednoduchý na ovládání, nevyžaduje řazení a jeho provoz je velmi tichý. Zaměstnanci společnosti jsou s elektromobilem spokojení. Výrazně pozitivně je vůz hodnocen pro jeho jednoduché ovládání mezi řidičkami – ženami.

Využívání elektromobilu je výhodné i ekonomicky. Provozní náklady elektromobilu jsou nízké, a to z několika důvodů - konstrukce elektromobilů je jednoduchá a odpadají tak náklady na drahé servisní prohlídky a opravy. Do roku 2021 byla významným pozitivem úspora na pohonné hmoty - v tomto případě na elektřinu. I přes velký nárůst cen elektrické energie na konci roku je provoz vozidla v porovnání s vozidly na klasické pohonné hmoty stále ekonomicky výhodnější.

V posledních letech sledujeme důraz na ekologický provoz společnosti ze strany zaměstnanců, zejména těch mladších. Pro ty se tento aspekt stal jedním z důležitých měřítek při volbě zaměstnavatele. Realizací ekologicky šetrných projektů si tak společnost VARS BRNO a.s. získala pověst žádaného a společensky odpovědného zaměstnavatele.

Společnost VARS BRNO a.s. je od roku 2014 součástí nadnárodní společnosti VINCI. I mateřská společnost klade důraz na toto, abychom každý rok realizovali nějaké projekty s cílem zachování udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy.

Společnost VARS BRNO a.s. získala celkovou dotaci ve výši 190 500,– Kč, míra dotace činí 50 % způsobilých výdajů

4552

Realizace tohoto projektu tak byla i součástí této strategie mateřské společnosti.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva I, aktivita a) Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu - Elektromobilita – VARS BRNO a.s.

Jméno žadatele – VARS BRNO a.s.

Termín realizace – 31. 7. 2016 - 13. 11. 2017

Způsobilé výdaje – Pořízení 1 ks vozu – elektromobilu (kategorie EREV) a 1 ks nabíjecí stanice pro vlastní potřebu, celková výše způsobilých výdajů dle pravidel Výzvy činila 395 000,– Kč.

Popis projektu - Projekt žadatele VARS BRNO a.s. v rámci I. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1× Elektromobil pro vlastní potřebu (kategorie EREV) a 1× nabíjecí stanice pro vlastní potřebu (typ wallbox). Projekt byl realizován v Jihomoravském kraji.