Do Děčína míří na odbornou konferenci GIS specialisté VARS Brno

Vezou finanční i materiální pomoc zaplaveným

Je všeobecně známou skutečností, že maďarská metropole Budapešť vznikla spojením historicky samostatných měst: Levobřehé rovinaté Pešti a pravobřežního kopcovitého Budína. Jako domácí příklad můžeme uvést spojení slezského Frýdku s moravským Místkem. Nebo Děčín, který „vytvořili“ za 2. světové války Němci spojením Děčína na pravém břehu a Podmokel na břehu levém. Od roku 1942 neslo nové město název, který vznikl spojením německých názvů obou dříve samostatných částí: Tetschen-Bodenbach. Český název má Děčín od roku 1947.

Tolik krátká exkurze do historického názvosloví. Pro Děčín dnešních dní je určující především to, že město leží na soutoku Labe a Ploučnice a je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika velkých silničních tahů. Právě to, že je Děčín významným dopravním centrem, bylo důvodem, proč bylo už před mnoha měsíci rozhodnuto o tom, že se v Děčíně od 10. do 14. června uskuteční RIS WEEK. Nikdo nemohl tušit, že více než čtyři desítky účastníků ze všech členských zemí EU a Ruska budou mířit do města, kterým jen pár dní před tím prošla téměř jedenáctimetrová záplavová vlna…

RIS (River Information Services) je informační systém, sloužící pro optimalizaci dopravních a přepravních procesů ve vnitrozemské plavbě. Úkolem setkání typu RIS WEEK v zásadě je, aby v EU došlo ke sjednocení a zjednodušení (často se používá i slovo harmonizace) dat o „dopravě na vodě“. Členy komisí RIS jsou zástupci státních institucí, odpovědní za vodní cesty a dopravu na nich, ale i komerční subjekty, které se v jednotlivých zemích konkrétně podílejí na řízení vodní dopravní infrastruktury. Mezi stálé členy odborných komisí RIS patří již několik let i GIS specialisté VARS Brno.

Svou prezentaci představili hned první den děčínského RIS WEEKu, navzdory trvající povodňové, nebo možná lehce po-povodňové situaci. Hlavním tématem celého pondělí byl Inland ECDIS (Inland Electronic Navigational Charts), mezinárodní standard dat pro tvorbu vnitrozemských navigačních map pro vodní dopravu. Zasedání ovšem logicky doznalo řady změn. A to nejen proto, že například restaurace, která měla zajišťovat občerstvení všech účastníků, je do druhého patra zatopena a cateringová firma oznámila, že není schopna zajistit sjednaný servis, neboť veškeré své kapacity přesměrovala ve prospěch záchranných složek a postižených občanů Děčína a okolí…

VARS Brno je už řadu let tzv. společensky odpovědnou firmou, která má podporu sociálně a environmentálně prospěšných projektů jako integrální součást svého podnikání. Ve vypjatých situacích, jako jsou například ničivé povodně v Čechách, se však vedení firmy i její řadoví zaměstnanci ještě více zabývají tím, jak konkrétně by firma mohla pomoci.

Výsledkem těchto úvah je rozhodnutí o praktické finanční i materiální pomoci postiženým v Děčíně a jeho okolí. Firma VARS Brno věnuje prostřednictvím místní pobočky Červeného kříže zaplaveným 50 000 korun. Spontánní sbírka mezi zaměstnanci VARS Brno dosud vynesla dalších více než 9 000 Kč. Za tyto prostředky byly nakoupeny desinfekční prostředky a pracovní nástroje, které (doufáme) pomohou postiženým v Hřensku. Veškerou pomoc odvezli na Ústecko GIS specialisté VARS cestou na RIS WEEK. V této souvislosti se sice nedá hovořit o spojení „příjemného s užitečných“, ale i tak věříme, že cesta expertů VARS užitek mít bude: Ať už z hlediska odborného, nebo jednoduše lidského.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.