CleveRA

Deník zimní údržby a deník letní údržby

Deník zimní údržby

Povinnost vedení deníku pro zimní období je stanovena v příloze č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. Deník slouží k definování pracovníků a vozidel ve službě, eviduje stav počasí a sjízdnosti komunikací, je provázán na centrální systémy Zimní zpravodajská služba a výkony v zimní údržbě. Chronologicky jsou zaznamenána všechna zjištění a činnosti zimní údržby a zajištění BESIPu.

Deník letní údržby

Deník slouží k definování pracovníků, vozidel a mechanizmů v provozu, eviduje povětrnostní situaci. Zaznamenají se chronologicky všechny činnosti běžné údržby a zajištění BESIPu podle schváleného plánu a v souladu s číselníkem činností.