SMARTiC CITY

Co je SMARTiC CITY

2962

JE TO VŠESTRANNÝ A SNADNO UCHOPITELNÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ŽIVOTA MĚSTA

 • Poskytuje online přehled o stavu dopravy, životního prostředí a bezpečnosti
 • Podporuje správu a údržbu majetku města, především pozemních komunikací a budov, veřejného osvětlení, nakládání s odpady…
 • Poskytuje jednoduchý přístup ke všem potřebným ukazatelům
 • Poskytuje širší podporu rozhodování díky vizualizaci libovolné kombinace ukazatelů z různých oblastí
 • Nabízí sledování trendů díky dlouhodobému vyhodnocování informací
 • Srozumitelně informuje občany o aktuálním stavu města i o připravovaných změnách
 • Zajišťuje zpětnou vazbu a podíl občanů na efektivní správě města
 • Podporuje poskytování otevřených dat

DVA PILÍŘE NA SPOLEČNÉM ZÁKLADĚ

Dopravni Informační Centrum (DIC) pro města

 • DIC zajišťuje dohled nad dopravou a poskytování informací o aktuální dopravní situaci ve městě
 • DIC je zdrojem dat pro dlouhodobé vyhodnocování stavu dopravy a jejich trendů

Webový portál SMARTiC CITY

Webový portál SMARTiC CITY poskytuje přehledné a srozumitelné uživatelské prostředí, které zahrnuje:

 • Vizualizaci různorodých informací formou map a reportů pro vedení města, pro pracovníky města i pro veřejnost
 • Podpůrné agendové aplikace pro plánování blokového čištění a pro koordinaci staveb a výkopových prací
 • Nástroje pro automatické získávání dat z nejrůznějších zdrojůa jejich soustředění do datového skladu portálu
 • Nástroj pro automatizované rozesílání informací občanům města
Tyto nástroje doplňuje mobilní aplikace VŠÍMÁM.SI pro hlášení závad obyvateli města


Vyzkoušejte si sami: demo.smartic.cz