CleveRA se líbí i mimo Česko

Praha se stala hostitelkou již čtvrtého setkání skupiny ERPUG (European Road Profile Users' Group), která je mezinárodní neziskovou organizací zaměřenou na sběr, výměnu a šíření znalostí o funkčních vlastnostech povrchů pozemních komunikací. Členy ERPUG jsou dopravní inženýři, stavitelé, majitelé a správci pozemních komunikací a další profesionálové z oboru.

VARS byl jedním z hlavních partnerů setkání, které se konalo 20. a 21. října 2016 v hotelu Grandior v sousedství Bílé labutě. Hlavním tématem našeho vystoupení na konferenci byly zkušenosti se sběrem dat a diagnostikou mikrotrhlin betonových povrchů a předložení těchto dat zákazníkům. Současně byla představena celá škála nástrojů, modulů, aplikací a služeb systému CleveRA.

Ze strany účastníků konference, odborníků na danou problematiku z celého světa, jsme získali pozitivní zpětnou vazbu. Oceňována byla především skutečnost, že nabízíme „all-in-1“ řešení, ve kterém se v rámci jednotného uživatelského prostřední setkávají všechny informace nezbytné pro efektivní rozhodování v oblasti hospodaření s vozovkou: diagnostika, zpracování, vyhodnocení, publikování.

Zájem o systém CleveRA projevili jak zástupci správců komunikací, tak i další firmy, které se zabývají sběrem dat v této oblasti. Se všemi zájemci budeme v intenzivním kontaktu. Bylo nám potěšením stát se hrdým partnerem ERPUG Fóra. Děkujeme za mnohá milá a užitečná setkání a diskuse.

www.erpug.org

2995

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

pr@vars.cz