CleveRA se rozšiřuje ze silnic i na letištní plochy

CleveRA tým VARS BRNO a.s. má za sebou předání první části plnění projektu na měření a vyhodnocení nerovností a poruch na letištních ranvejích v Ruzyni.

Jedná se o první realizovaný projekt takového charakteru, který oproti měření na pozemních komunikacích vyžaduje výrazně vetší přesnost měřených a zpracovaných dat.

Následně budou měření a vyhodnocení letištních ranvejí prováděny v rámci toho projektu jednou ročně po dobu 4 let.

3239