CleveRA Car: Nejlepší pomocník při diagnostice mikrotrhlin

4461

CleveRA Car, nejmodernější vozidlo pro diagnostiku silniční sítě v České republice, přináší správcům pozemních komunikací jedinečné řešení, jak odhalit i málo viditelné poruchy vozovky již v počáteční fázi. Mezi takové povrchové vady patří například mikrotrhliny. Při jejich rozšíření musí vlastníci vozovek často vynaložit vysoké finanční náklady na opravy. CleveRA Car díky unikátním technologiím dokáže při jednom pojezdu a za standardní cestovní rychlosti 80 km/h spolehlivě detekovat i milimetrové mikrotrhliny. Při opakovaném měření mají navíc správci silniční sítě možnost na základě objektivních dat sledovat vývoj poruch v čase. To jim umožňuje strategicky naplánovat údržbu a výrazně snížit náklady na pozdější opravy.

Zranitelný materiál

Mikrotrhliny se tvoří výhradně na cemento-betonových površích, které se nachází například na hlavních dopravních tazích tuzemské silniční sítě. Faktorů, proč mikrotrhliny vznikají, je více. Roli hrají klimatické podmínky či dopravní vytíženost. Častou příčinou poškození je rovněž tzv. alkalicko-křemičitá reakce, která vede k porušení struktury a materiálových vlastností betonu. Negativní vliv má v tomto případě voda a vlhkost. Prvotním varovným signálem je, že se okolo příčných spár betonových desek začnou objevovat malé trhliny připomínající popraskaný led. V pokročilejším stádiu se trhliny zvětšují, rozšiřují do dalších částí plochy a nakonec se mění ve výtluky.

4457

Silnice pod drobnohledem

Každé diagnostice CleveRA Car předchází precizní příprava podkladů. Před měřením mikrotrhlin je ještě důkladnější než obvykle. Kromě standardního nastudování sledované trasy je nutné také seřídit technologie tak, aby se vady lokalizovaly s maximální přesností a zobrazovaly v nejpodrobnějším rozlišení – v tomto případě až jeden milimetr. Při diagnostikování mikrotrhlin je stěžejní systém LCMS. Ten tvoří vysokorychlostní kamery se speciální optikou a laserové scannery. Součástí systému je také sofistikovaný software, který umožňuje automaticky detekovat poruchy vozovky.

Precizní vyhodnocení

Po dokončení měření se přistupuje ve VARS BRNO ke zpracování dat podle platné metodiky Ředitelství silnic a dálnic. Při vyhodnocování se analyzují snímky ze svislých kamer LCMS snímky, které jsou pořizovány v podrobnějším formátu 4 × 2 – šířka a délka. Obvykle se pracuje s diagnostickým obrazem vozovky ve formátu 4 × 10. Závažnost mikrotrhlin se posuzuje na třístupňové škále od 1 do 3. Takto zanalyzovaná data získají zákazníci v přehledné formě v aplikaci CleveRA, kde je možné si výsledky prohlédnout v grafech, mapách a dalších schématech.

4458

(Ne)nákladné opravy

Na odstranění mikrotrhlin musí správci vozovek obvykle investovat vysoké náklady, zvláště jedná-li se o pokročilé stadium poškození. V takovýchto případech je často nutné vyměnit celou betonovou desku. Jindy postačí povrch vozovky utěsnit například pokládkou mikrokoberce nebo impregnačními nátěry, což je cenově levnější a také šetrnější varianta opravy. Klíčové proto je zachytit poruchy vozovky včas, ideálně hned v počáteční fázi.

Opakováním k efektivitě

Řešení, jak se efektivně vypořádat s mikrotrhlinami, spočívá v repetetivní diagnostice. Na základě opakovaného měření je možné sestavit tzv. trendy vývoje komunikace, prostřednictvím nichž lze sledovat, jak se poruchy vyvíjí v čase. Vlastníci vozovek tím získávají unikátní příležitost, jak strategicky rozhodovat o opravách a údržbě silniční sítě. O tom, že opakovaná diagnostika má pro správce silnic výrazný přínos, svědčí i dosavadní výsledky měření. Od roku 2016, kdy CleveRA Car poskytuje diagnostiku zaměřenou výhradně na mikrotrhliny, se prověřilo více než 3 tisíce pruhokilometrů českých dálnic. Velká část úseků se navíc sledovala každoročně.

4459