Centrální evidence uzavírek

A  -  kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR

V současné době většina silničních správních úřadů všech stupňů zadává dopravní informace o uzavírkách a zvláštním užívání v rámci ČR do informačního systému Centrální evidence uzavírek (CEU). Způsob sběru informací o uzavírkách a zvláštních užíváních je uveden v § 29a, odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb.

V červenci  2012 byla spuštěna nová verze systému Centrální evidence uzavírek (CEU) a v dubnu 2014 byl systém rozšířený o možnost vytvářet Rozhodnutí přímo v aplikaci CEU. Školení je určeno pro nové i stávající uživatele a budete na něm seznámeni nejen s novým modulem pro tvorbu rozhodnutí, ale bude probrán celý systém.


délka: 2 hodiny  |   cena: 850 Kč (bez DPH)

TERMÍNY:

úterý 20.11.2018  9:00 - 11:00 - Brno, Kroftova 90

                    
                  

Objednávka: Centrální evidence uzavírek

Informace ke školeníOsobní údaje
Fakturační údaje