Blíží se zima a s ní i nutnost zajistit kvalitní údržbu komunikací

Poslední říjnový den roku 2013 se proto ve školicím středisku VARS BRNO konalo certifikované školení dispečerů ze Zlínského kraje na zimní a běžnou údržbu komunikací I. třídy.

Tématy byla legislativa (Povinnosti vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění), technologie zimní údržby, silniční meteorologie, nebezpečné meteorologické jevy a jejich vliv na stav povrchu vozovky, meteostanice, seznámení s Jednotným silničním meteorologickým informačním systémem (JSMIS), která je vyvíjena ve spolupráci společností VARS BRNO, CROSS ZLÍN a ChanGroup, dále pak řízení údržby a práce s centrálním deníkem. Novinkou na školení bylo představení 5 nových webových aplikací na sledování a výkaznictví zimní údržby silnic I. třídy. Tyto dispečerské programy jsou vyvíjeny společností VARS BRNO a budou letošní zimu nasazeny v Karlovarském a Zlínském kraji.

Dispečery školili zástupci Ministerstva dopravy, společností Cross Zlín a VARS BRNO, přítomni byli i zástupci ŘSD ČR z generálního ředitelství v Praze a zaměstnanci provozního úseku z příslušné Správy ŘSD ze Zlínského kraje.

certifikované školení dispečerů

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.