CleveRA

Běžná údržba pozemních komunikací

Kontrolní systém běžné údržby

Systém, který umožňuje jednoduše spravovat veškerá data o nahlášených závadách na pozemních komunikacích. Je nezávislý na stávajícím územním uspořádání a z hlediska další konfigurace je plně otevřen vznikajícím potřebám a požadavkům uživatelů. Představuje komplexní řešení pro běžnou údržbu komunikací. Slouží zejména pro prohlídky silnic v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., resp. vyhláškou č. 104/1997 Sb., evidence závad a řízení procesů spojených se zadáním, ověřením, odstraněním závady a ekonomickým vyhodnocením běžné údržby.

Dva typy aplikace = jeden funkční celek
Kontrolní systém běžné údržby se skládá ze dvou typů aplikací, a to webové aplikace a mobilního klienta. Webová aplikace se používá především pro plně komfortní práci v kanceláři. Mobilní klient je určen pro práci v terénu – pořizování nových záznamů o nalezených závadách. Oba typy aplikací tvoří jeden funkční celek, jehož prostřednictvím uživatelé efektivně mohou provádět stanovené prohlídky komunikací.

Klíčové vlastnosti a přínosy

  • Aplikace je dostupná z prostředí internetového prohlížeče
  • Možnost vazby na mapové služby
  • Intuitivní vytváření uživatelských sestav a tiskových výstupů s využitím přednastavených výstupů a exportů - umožňuje různé pohledy na data pro další manažerské využití
  • Možnost vkládání dokumentů a multimediálních souborů usnadňuje např. zdokumentování závad v různých fázích, komunikaci s dodavateli při kontrolní činnosti nebo řešení reklamací
  • Napojení na stávající evidenci uživatelů a mechanismy řízení přístupových práv, dle uživatelských oprávnění i územního členění organizace
  • Mobilní klient pro sběr dat přímo v terénu s využitím GPS a automatickým odesíláním dat do centrálního úložiště, je tak umožněn přenos dat bezprostředně z místa zjištění

 

Reference:

DODÁVKA LICENCE KONTROLNÍHO SILNIČNÍHO SYSTÉMU
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

  • Zavedení jednotného postupu při řešení požadavků na údržbu – sběr, zadávání a odstranění závad a sledování prohlídek na silniční síti v majetkové správě ŘSD ČR v aplikaci pro jejich evidenci.
  • Evidence záruk – jednotný postup při zaznamenávání a kontrole záručních lhůt.
  • Webová aplikace instalována v síti Ředitelství silnic a dálnic ČR, dostupná online také zhotovitelským firmám. Mobilní klient pro práci v terénu.
  • Projekt pokrývá 5 808 kilometrů komunikací I. třídy a 136 km rychlostních silnic.

Kontrolní systém pro evidenci závad a postupu při jejich odstranění je používán také Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.