CAD

Bentley Select

Komplexní program podpory uživatelů produktů Bentley.

Stále důležitější postavení v nabídce firmy Bentley Systems zaujímá komplexní program podpory uživatelů Bentley SELECT. Tento program, vycházející z filosofie „programové vybavení = služby", dnes využívá více než 70% uživatelů produktů Bentley.

Členům tohoto programu podpory je poskytována řada výhod, které jim umožňují rychleji a lépe využívat plnou funkčnost zakoupených produktů, zvyšovat svou produktivitu a konkurenceschopnost a pozitivně tak ovlivňovat zisk svého podnikání.

Mezi nejvýznamnější výhody programu Bentley SELECT patří

 • bezplatný upgrade a update používaných produktů;
 • zvýhodněný nákup nových licencí, tzv. SELECT certifikátů;
 • přístup k dalším technologiím poskytovaným pouze členům programu, například:
  - SELECT Server® - síťový provoz licencí produktů Bentley na principu jejich sdílení.
  - Bentley Redline - bezplatné poskytnutí neomezeného počtu licencí tohoto jednoduchého nástroje pro redlining, prohlížení a tisk dat ve formátech DGN nebo DWG včetně rastrů, pro použití jak uvnitř, tak vně organizace.
  - veškerá serverová řešení Bentley Publisher, ProjectWise® a další.
 • přednostní technická podpora prostřednictvím telefonu, elektronické pošty nebo on-line včetně služby NewsStream informující o implementovaných vylepšeních a odstranění případných problémů z instalací produktů;
 • služba MySELECT CD - možnost zaslání CD s instalací libovolného produktu dle vlastního výběru;
 • možnost samostatné správy licencí prostřednictvím web portálu;
 • testování libovolného produktu Bentley s využitím tzv. dočasné licence (Evaluation License);
 •  licence pro domácí použití (Home License) - bezplatná dodatečná licence pro provozování zakoupeného produktu Bentley na domácím počítači;
 • možnost krátkodobého dočasného pronájmu dalších licencí, tzv. Subscription;
 • speciální slevy na akce společnosti Bentley Systems;
 • přístup na webový portál SELECTservices Online, kde si můžete sami nastavit či objednat výše uvedené a další služby.

Do programu Bentley SELECT jsou průběžně zařazovány nové a nové možnosti výhodného nákupu, testování, zpřístupnění dalších technologií, technické podpory a dalších. Nabídka výhod poskytovaných v rámci Bentley SELECT je tak průběžně aktualizována a rozšiřována a to při neměnné výši poplatků za tento program. Pro stávající ale i budoucí členy se tím program Bentley plynule zlevňuje a zvýhodňuje.

Program Bentley SELECT napomáhá svým členům udržovat krok s nejmodernějšími technologiemi, plánovat investice a rozvoj oblasti IT a zajistit jim tak jejich co nejlepší využití a rychlou návratnost prostředků do nich vložených.

Podrobné informace najdete na oficiálních webových stránkách Bentley.

Reference

Přílohy ke stažení