CAD

Bentley Redline

Bentley Redline je software určený k prohlížení a připomínkování vektorových souborů ve formátu DGN a DWG.

Je odvozen od základního produktu MicroStation. Můžete u něj tedy očekávat stejné zobrazení výkresů i chování jako u MicroStationu.

Bentley Redline má všechny funkce Bentley View a k nim přináší další rozšíření

  • připomínkování výkresů
    - k prohlíženému výkresu se otevře poznámkový (Redline) výkres, do kterého je možné kreslit připomínky
    - poznámkové výkresy mají příponu RDL a jsou kompatibilní s výkresy DGN (lze je otevřít nebo připojit v MicroStationu)
  • ukládání výkresů v jiném formátu, tzn. převádění výkresů z formátu DWG do DGN a naopak
  • připojování referenčních vektorových výkresů (Bentley View pouze zobrazuje již připojené výkresy)
  • spouštění aplikace ve VBA

Bentley Redline je dostupný těmto skupinám uživatelů

  • Předplatitelé programu podpory Bentley Select
zdarma v neomezeném počtu instalací v rámci své firmy/organizace. Současně je možné k užívání Bentley Redline pozvat další uživatele (spolupracovníky, zákazníky apod.) v jiných firmách nebo organizacích.
  • Uživatelé pozvaní uživatelem programu podpory Bentley SELECT
zdarma po dobu platnosti smlouvy Bentley SELECT uživatele, který Bentley Redline poskytl.

Reference

Bentley Redline