CAD

Bentley I/RAS B

Jde o jeden ze základních kamenů pracovních postupů v systému MicroStation. I/RAS B XM Edition je nejlepším řešením pro úpravy nebo převod skenovaných výkresů nebo map. Podporuje vysokorychlostní zobrazování rastrových dat a nabízí interaktivní manipulaci se skenovaným grafickým obsahem.

Uživatel může pracovat dle potřeby v rastrovém formátu, ve vektorovém prostředí, nebo dokonce zvolit hybridní rastrové/vektorové soubory. Díky výkonným funkcím převádění a rozpoznávání textu (OCR) je možné rastrové soubory upravovat stejně snadno a intuitivně jako vektorová data.

Bentley I/RAS B je produkt, který do MicroStation nebo MicroStation PowerDraft přidává výkonné prostředí pro zpracování monochromatických (jednobarevných) rastrů. Je vhodný pro uživatele, kteří potřebují zpracovávat naskenovaná rastrová data. Tato data jsou často použitelná jako podklady pro další činnosti, ale jejich vektorizace by byla příliš drahá a náročná.

Bentley I/RAS B umožňuje

  • zobrazovat a upravovat naskenovaná data přímo v rastrovém formátu
  • transformovat rastry
  • provádět konverze rastr/vektor a naopak
  • tisknout rastrová data přímo, funkcemi MicroStation nebo pomocí produktu InterPlot

Bentley I/RAS B pracuje s formáty CIT, RLE a TG4. Umožňuje import/export formátů LRD, TIFF, CALS a RLC.

Pomocí nástrojů I/RAS B pro odstranění smítek, vyplnění děr nebo vyhlazení linií lze skenované rastrové obrazy čistit, opravovat a zkvalitňovat. Tak lze "doladit" i nepříliš kvalitní obraz, který by byl pro tiskový výstup obtížně použitelný.

Při vektorizaci rastrových podkladů je možno využít možností dynamického nájezdu, který zajišťuje srovnatelné možnosti nájezdu známé z MicroStation při práci s vektorovými daty. Vektorizace je s možností tohoto nájezdu mnohem rychlejší a přesnější.

Rastry nebo jejich části lze také transformovat. A to tak, aby odpovídaly rozměrům, byly přiřazeny souřadnicovým systémům nebo byly napojeny na již existující vektorovou kresbu.

Reference

Bentley I/RAS B

Přílohy ke stažení