Bentley InRoads / PowerCivil - DTM

Seminář je zaměřen na jeden z modulů InRoads – práci s digitálním modelem terénu

Seminář je zaměřen na část InRoads produktů – práci s digitálním modelem terénu. Účastníci se seznámí se základními postupy při vytváření terénu z různých typů podkladových dat (textový soubor, 2D body a hrany ve výkresu, 3D body a hrany ve výkresu, výkres 2D s výškami textem, mračna bodů). Dalším z témat je kontrola chyb terénu vznikajících chybným zaměřením nebo chybným zpracováním/kombinací dat. Školení pokrývá kompletní nástroje pro zobrazení terénu od přípravy a nastavení zobrazení pomocí stylů, tak po samotné zobrazovací funkce. Účastníci se detailně seznámí s bodovými a plošnými analýzami terénu, včetně hydrologických analýz a analýz rozhledu, vyzkouší si vykreslování terénu pomocí profilů a příčných řezů a výpočty kubatur terénu, včetně textových a grafických výstupů, včetně použití LandXML.

Informace o semináři

délka: 1 den   |   cena: 4 000 Kč (bez DPH)

TERMÍN: 1.10. 2015 (Technologie OpenRoads)

Objednávka: Bentley InRoads / PowerCivil - DTM

Informace ke školeníOsobní údaje
Fakturační údaje