CAD

Bentley Geospatial Server

Společnost Bentley Systems je dlouhodobě úspěšným předním poskytovatelem software, řešení a služeb pro správu životního cyklu infrastruktury. Komplexní portfolio pokrývá oblasti architektury, stavebnictví, dopravních sítí, utilit a státní správy a samosprávy.

S ročními tržbami dosahující 400 milionů USD a více než 2400 zaměstnanci po celém světě je Bentley Systems vysoce uznávaným dodavatelem AEC software mezi TOP100 nejvýznamějšími světovými projektovými společnostmi a dodavatelem GIS/geospatial řešení pro řadu výzmaných provozovatelů a vlastníků inženýrských sítích a staveb infrastruktury.

Divize Bentley Geospatial se specializuje na segment geodézie, katastru a státní správy a samosprávy a dále na správce inženýrských sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb. Prostřednictvím dodávek svých produktů a služeb výrazně zvyšuje produktivitu při mapování, plánování, výstavbě a provozu infrastrukturálních projektů a rovněž optimalizuje pracovní postupy.

Díky dlouhodobé orientaci a strategii "Advancing GIS for Infrastructure" nabízí dnes Bentley Geospatial v rámci svých řešení unikátní prostředí spojující výhody geodetické přesnosti, technické dokumentace a GIS úloh a to v rovině desktop řešení, prostřednictvím Bentley Map, nebo na úrovni rozsáhlého celopodnikového řešení, Bentley Geospatial server.

Produkty a řešení Bentley Geospatial podporují ověřené průmyslové styndardy a postupy jako např. OGC pro práci s geoprostorovými daty, souřadnicový systém WGS84, "de facto standard" PDF a mnohé další. Důležitou spojnicí úloh a projektů, řešených produkty Betley, je unikátní úrověň interoperability. Bentley nabízí univerzální prostředí pro práci s informačními zdroji a daty uloženými v různých prostředích, souborově nebo databáze (Oracle Spatial), v různých formátech, DGN, SHP, DWG a další. Veškeré tyto možnosti pak zprosředkovává uživatelům na úrovni desktop řešení nebo prostřednictvím web klienta.

Reference   

Bentley Geospatial Server

Přílohy ke stažení