ARAN má splněno

Celkem 3 800 kilometrů, stejně jako v loňském roce a zhruba tolik jako 10 jízd po trase Ostrava – Praha, letos po vybraných dálnicích a rychlostních komunikacích najezdil „automatický silniční analyzátor“ ARAN . Vozidlo ARAN je vybaveno řadou senzorů a měřících přístrojů, které, zjednodušeně, scanují vozovku. Výsledný „snímek“ pak správci komunikace slouží jako podklad pro její údržbu.

Pokud bychom měli být přesnější, ARAN měří tzv. proměnné parametry silnic, konkrétně IRI (mezinárodní index podélné nerovnosti), hloubku vyjetých kolejí a teoretickou hloubku vody v nich (příčné nerovnosti) a makrotexturu, která má významný vliv na proti smykové vlastnosti vozovky při jízdě vysokou rychlostí nebo za deště. Pokud senzory odhalí poškození vozovky, např. trhliny, koroze asfaltu, puchýře, výtluky, hrboly atd., je každá dílčí porucha označena dle platných předpisů a odpovídajícího katalogu poruch.

Aby bylo měření komplexní, zapojuje se „do akce“ i další technika: Vozidlo TRT měří součinitel podélného tření, který slouží pro určení protismykových vlastností v konkrétním místě vozovky. Souběžně s měřením je prováděn sběr dat mobilním mapovacím systémem (lasercan + panoramatické video), takto získaná data budou sloužit pro vytěžování pasportu komunikací (značky, svodidla apod.).

Protože byl detailně změřen a analyzován doslova každý metr oněch 3 800 kilometrů dálnic a rychlostních komunikací, bylo potřeba zpracovat a vyhodnotit obrovské množství dat a ta následně umístit na webový „Portál měření“, přístupný pracovníkům ŘSD a vybraným externím subjektům. Na portálu jsou na mapě přehledně zobrazena všechna získaná data včetně foto a video dokumentace.

A k čemu je to vlastně všechno dobré? Odpověď byla naznačena už v úvodu: správce silnic, v tomto případě přímo Ředitelství silnic a dálnic, má díky měření v ruce přesný obraz o tom, jaký je technický stav měřených dálnic a rychlostních silnic a může velmi efektivně přistupovat k opravám nebo jejich plánování. Což platí pro všechna měření a pro všechny, kteří s vozovkami hospodaří, na úrovni místní, krajské i celostátní.

Na opakovaně měřených úsecích dálnic (D47) je možné srovnáním dat z r. 2012 a 2013 sledovat trend vývoje stavu vozovky.

Po zpracování všech dat zveřejníme na našich webových stránkách ty nejzajímavější informace, například o tom, které měřené úseky byly v nejlepším, nebo naopak nejhorším stavu a podobně.

Více o vozidle ARAN např. zde:

·         http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58688950-technika-aran-prasklina-silnice-dalnice-oprava

·         http://www.vars.cz/file/600/ARAN%20v%20Mf%20Dnes.pdf

·         http://www.vars.cz/tiskove-prohlaseni-diagnosticke-vozidlo-aran

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.