Akreditovaný program GIS expert

Vzdělávací bloky

Název bloku Termín Cena

Teorie GIS a představení produktů pro GIS 

vypsat termín 4 000 Kč

Datové zdroje a jejich využití v praxi 

vypsat termín 9 000 Kč

Data RÚIAN a ISKN 

vypsat termín 5 000 Kč

Pracovní postupy a připomínkování mapových výstupů 

vypsat termín
(2 dny)
9 000 Kč

Prezentace GIS dat 

vypsat termín
(2 dny)
9 000 Kč

Vizualizace a design map 

vypsat termín
(2 dny)
9 000 Kč
Tvorba modelů a nástroje pro manipulaci s prostorovými daty vypsat termín 9 000 Kč

Práce a skriptování v Pythonu 

vypsat termín
(2 dny)
9 000 Kč

Lineární referencování a práce se sítí 

vypsat termín 9 000 Kč

Víceuživatelské prostorové databáze 

vypsat termín 9 000 Kč

Absolvováním konkrétních vzdělávacích bloků dle tabulky níže dosáhnete požadované úrovně a získáte akreditovaný certifikát MV ČR. 2641