Představenstvo

Společnost zaměstnává takřka 60 zaměstnanců a to zejména v oddělení vývoje, podpory, projektového managementu a IT infrastruktury. Představenstvo společnosti tvoří nejužší management společnosti, který je těsně spjat se zákazníky i se zaměstnanci a pružně reaguje na potřeby / potenciál trhu a nové technologické možnosti v IT. Vytváří strategii, dlouhodobé cíle a dbá na jejich naplňování.

Zaměstnanci společnosti tvoří stabilní tým, který se dokonale orientuje jak v technologické ICT / GIS / CAD oblasti, tak v problematice dopravy, ve které jsou zpravidla systémy nasazeny. VARS je dlouholetým vývojovým partnerem ESRI a řada jeho vývojářů navštěvuje developerské konference a vyvíjí systémy v ArcGIS.

Společnost sídlí v Brně v Žabovřeskách, poblíž technologického centra ve vlastních moderních budovách.

Členové představenstva

Ing. Tomáš Miniberger - CEO
Ing. Tomáš Miniberger - CEO
Chief Executive Officer
Ing. David Novák - CTO
Ing. David Novák - CTO
Chief Technology Officer

2694
         Ing. Ladislav Urban
Regional Director at Vinci Energies

Společenská odpovědnost

VARS dbá na společenskou odpovědnost firem, což se projevuje zejména v transparentnosti (společnost pravidelně zveřejňuje své výroční zprávy a auditované účetní závěrky), filantropii (sponzorství Masarykova onkologického ústavu, sportovních akcí) a v neposlední řadě v environmentální oblasti.

Ocenění

Za Komplexní systém řízení dopravy využívající LRS (Liniový referenční systém) na bázi ArcGIS byla společnost oceněna společností ESRI titulem Aplikace roku. Oceněna byla zejména inovativnost, komplexnost a využití GIS v této oblasti. Trvale pozitivní ekonomické výsledky byly oceněny 2. Místem v prestižním žebříčku českých TOP firem.