Práce s CAD daty v ArcGIS

Seminář shrnuje možnosti využití dat ve formátech CAD a způsoby práce s těmito daty v softwaru ArcGIS. Součástí semináře je mnoho praktických ukázek čtení, importu a analytických úloh nad CAD daty včetně nejpoužívanějších nástrojů pro CAD data v sadách nástrojů v ArcToolboxu.

Obsah semináře:

  • práce s CAD daty bez importu, import dat do formátu Esri
  • dávkové zpracování, dotazování a analýzy
  • plochování, naplnění hodnoty
  • exporty z Esri, práce s daty v dalších produktech Esri

délka: 1 den | cena: 3 400 Kč (bez DPH)

TERMÍN: vypsat termín