Politika kvality

Hlavním cílem společnosti VARS BRNO a.s. je poskytovat svoje produkty v nejvyšší možné kvalitě a to i s následnými servisními službami.

Systém managementu kvality tvoří integrovaný systém s řízením organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot a kontrolních mechanizmů.

Základní cíle v oblasti řízení kvality

  • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
  • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
  • v rámci plnění požadavků zákazníků se zavazujeme dodržovat právní předpisy a zákonná nařízení
  • všichni zaměstnanci společnosti jsou vyškolení, vysoce profesionální a odborně způsobilí k výkonu své práce
  • veškerou svoji činnost směřuje společnost k udržení a posílení svého dobrého jména
  • společnost se snaží podporou vlastního výzkumu a vývoje neustále rozšiřovat spektrum nabízených služeb a zlepšovat jejich kvalitu, čímž zajišťuje dlouhodobou perspektivu pro zaměstnance i zákazníky
  • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky, stará se o jejich další vzdělávání a rozvoj a podporou mimopracovních aktivit posiluje v zaměstnancích týmového ducha
  • vedení společnosti si uvědomuje svoji společenskou zodpovědnost, proto podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity
  • společnost rozvíjí dlouhodobou spolupráci s osvědčenými a spolehlivými dodavateli a smluvními partnery