Akreditovaný program GIS expert

Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

Účastníci tohoto programu se seznámí s různými zdroji geografických dat a s možnostmi práce s nimi, s různými datovými formáty a převody mezi nimi či si osvojí různé pracovní postupy pro správu, vizualizaci a kontrolu geografických dat. V neposlední řadě jim budou představeny nástroje a možnosti pro zpracování a analýzy geografických dat včetně možností jejich automatizace.

Celý program je rozdělen do několika vzdělávacích úrovní a bloků, které souhrnně dají dohromady úroveň GIS expert. Podrobný popis obsahu jednotlivých úrovní, které slučují vždy více bloků dohromady, naleznete v produktových listech. Účastník si může zvolit, kterou vzdělávací úroveň by rád absolvoval a tím dosáhl patřičného „titulu“ v rámci průběžného vzdělávání.

Je možné absolvovat jen vybrané úrovně, avšak GIS expertem se stanete po absolvování všech bloků.

Staňte se GIS expertem s VARS BRNO a.s.!

Plán výuky

Celý program Průběžné vzdělávání v oblasti GIS je plánován na 2 roky, které jsou rozdělené na jednotlivé semestry. V každém semestru můžete dosáhnout minimálně 1 vzdělávací úrovně, úrovně GIS Experta dosáhnete v závěrečném semestru.

1.semestr Programátor zpracování

2.semestr Datový specialista, Specialista silničních sítí

3.semestr Interpreter GIS dat

4.semestr Manažer GIS, GIS Expert

Na jednotlivé vzdělávací bloky a úrovně je možné se přihlásit v našem rezervačním systému či nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: seminare@vars.cz.

Ceny školení jsou bez DPH.

Vzdělávací úrovně

 • Datový specialista (Machr na data): 1. + 2. + 3. + 10.
 • Interpreter GIS dat (GIS Showman): 1. + 5. + 6.
 • Manažer GIS (GIS Boss): 1. + 2. + 4.
 • Programátor zpracování (GIS modelář): 7. + 8.
 • Specialista silničních sítí (Machr na sítě): 1. + 2. + 9.
 • GIS Expert (GIS Guru):1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.

Vzdělávací bloky

 1. Teorie GIS a představení produktů pro GIS (1 den)
 2. Datové zdroje a jejich využití v praxi (2 dny)
 3. Data RÚIAN a ISKN (2 dny)
 4. Pracovní postupy a připomínkování mapových výstupů (2 dny)
 5. Prezentace GIS dat (2 dny)
 6. Vizualizace a design map (2 dny)
 7. Tvorba modelů a nástroje pro manipulaci s prostorovými daty (2 dny)
 8. Práce a skriptování v Pythonu (2 dny)
 9. Lineární referencování a práce se sítí (2 dny)
 10. Víceuživatelské prostorové databáze (2 dny)

Absolvováním konkrétních vzdělávacích bloků dle tabulky níže dosáhnete požadované úrovně a získáte akreditovaný certifikát MV ČR.

2640

 

Přílohy ke stažení